Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Zamuda pri predložitvi spisa Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije (copy 1)

Pobudnika je Okrajno sodišče v Velenju v kazenskem postopku pod opr. št. K 276/93 obsodilo zaradi storjenega kaznivega dejanja in mu izreklo pogojno obsodbo. Zoper pravnomočno sodbo je pobudnik 20.11.1996 vložil zahtevo za varstvo zakonitosti. Vloženo izredno pravno sredstvo pa je sodišče prve stopnje skupaj s spisom poslalo vrhovnem sodišču šele 21.1.1998. Od vložitve zahteve za varstvo zakonitosti do njene predložitve vrhovnemu sodišču je torej minilo eno leto in dva meseca. Glede na tako veliko zamudo smo zahtevali pojasnilo sodišča.

Predstojnica Okrajnega sodišča je ugotovila, da je do zastoja prišlo, ker je bil spis založen pri sodniku. Vendar zoper sodnika ni ukrepala, ker je ocenila, da je bil v letu 1997 preobremenjen z delom. V intervenciji je varuh človekovih pravic izrazil dvom, da navedeni razlog lahko opraviči takšen zaostanek pri predložitvi spisa vrhovnemu sodišču. Zamuda je očitno predvsem posledica ne dovolj skrbnega dela sodnika, ki bi moral dovoljeno in pravočasno zahtevo za varstvo zakonitosti takoj poslati sodišču, ki o njej odloča. S pravočasnim in zakonitim postopanjem sodnika na prvi stopnji bi vrhovno sodišče pobudnikov spis prejelo že v letu 1996, ne pa šele leta 1998.

Takšna zamuda vpliva tudi na vrstni red odločanja o vloženem izrednem pravnem sredstvu. Ta je praviloma odvisen od časa, da je bila zahteva za varstvo zakonitosti predložena vrhovnemu sodišču. Zaradi zamude v delu prvostopnega sodišča, bi torej pobudnik moral čakati na odločitev vrhovnega sodišča vsaj leto dlje kot pa v primeru pravočasnega postopanja z vloženim pravnim sredstvom. Nepotreben zastoj v obravnavanju zadeve bi torej lahko imel za pobudnika škodljive posledice.

Okrajnemu sodišču smo predlagali, da s posebnim dopisom opozori na datum vložitve pobudnikove zahteve za varstvo zakonitosti in na nastalo zamudo, da bi vrhovno sodišče to časovno okoliščino lahko upoštevalo pri določanju vrstnega reda obravnavanja. Okrajno sodišče je predlogu sledilo ter vrhovno sodišče opozorilo na čas vložitve pobudnikove zahteve za varstvo zakonitosti, kar bi sicer lahko storilo že v predložitvenem poročilu 21.1.1998.

 

Natisni: