Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Z mentorskim sistemom do boljše vključenosti romskih deklet v trg dela

Svetovalka pri Varuhu Liana Kalčina se je v četrtek, 19. 11. 2015, udeležila zaključne konference projekta mentorskega sistema za romska dekleta (MS4ROW). Na njem je izpostavila, da je projekt naravnan k posameznici, "tisti, ki potrebuje največ znanj, informacij in vedenj".

Kot je dejala, se vloga izobraževalnega sistema spreminja, saj šole niso več edine prenašalke informacij. Teh je zelo veliko, vendar so razpršene, takšne pa ne koristijo posamezniku. Informacije je treba povezati, strukturirati in velikokrat osmisliti. Vsi mi potrebujemo ob sebi mentorje, je poudarila.

Povedala je še, da je pri vsem tem izjemnega pomena osebna motivacija, "ta je bistvena pri doseganju katerihkoli uspehov in mentorji so tisti, ki nam pomagajo, da znotraj sebe najdemo tiste motive, ki so ključnega pomena za naš napredek".

Direktorica Centra za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje Patricija Pavlič pa je med drugim povedala, da so romska dekleta pogosto žrtev dvojne diskriminacije, ker so ženske in ker so Rominje. Pojasnila je še, da so v projekt vključene štiri države, z njim pa želijo romska dekleta aktivno vključiti na trg dela. Dejala je še, da so želeli s projektom razviti celovit alternativni mentorski sistem za romska dekleta na njihovi izobraževalni in poklicni poti.

V aktivnosti projekta MS4ROW je bilo vključenih preko 80 romskih deklet iz štirih držav partneric, poleg Slovenije so sodelovale še Španija, Madžarska in Turčija.

Po besedah Pavličeve želijo s projektom spodbuditi vključevanje romskih deklet v vseživljenjsko učenje in razviti njihove spretnosti ter kompetence za aktivno vključevanje na trg dela. Prav tako so želeli opolnomočiti romska dekleta pri spopadanju z diskriminacijo, s katero se srečujejo v življenju.

Tudi direktor urada za narodnosti Stanko Baluh je izpostavil, da so Romi in Rominje v družbi še vedno trenirani kot marginalizirana skupina ljudi. Lahko rečemo, da se še vedno srečujemo s pojavom diskriminacije in socialne izključenosti, je dejal.

Sam sicer meni, da se vloga žensk v romski skupnosti počasi spreminja. "Postajajo ključne nosilke družinskega življenja, skrbijo za razvoj njihove notranje skupnosti in skrbijo za vzgojo otrok, res pa je, da se morajo tej vlogi žal večkrat zgodaj odpovedati," je povedal Baluh.

Omenjeni projekt je po mnenju direktorja urada ključnega pomena za uspešno integracijo Rominj v širšo družbeno skupnost. Tovrstni projekti pa so po njegovem mnenju tudi orodje, s katerim doseže premik v programih, ki jih izdeluje politika.

Podporo projektu je izrazila tudi predsednica Sveta romske skupnosti Slovenije Janja Rošer. Stanje na področju romskih deklet in žensk na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju je zelo zaskrbljujoče, prav zaradi neperspektivne prihodnosti mladih deklet, je ob tem izpostavila.

Mnoge romske deklice so tako v Sloveniji kot tudi drugih državah po besedah Rošerjeve popolnoma izključene iz izobraževalnih sistemov, ali pa jih pošiljajo v ločene šole in razrede. "Romska dekleta pa se soočajo še z dodatno oviro, kajti velikokrat so prisiljene zapustiti šolanje v izredno zgodnji starosti, da bi pomagale skrbeti za mlajše brate in sestre ali da bi prevzele odgovornosti v gospodinjstvu," je pojasnila.

Projekt MS4ROW sicer podpira Evropska komisija.

VIR: STA

Natisni: