Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Sanacijo Celjske kotline je treba pospešiti

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) podpira prizadevanja poslanke Janje Sluga, Mestne Občine Celje in Občine Štore ter Civilnih iniciativ Celja (CI Celje) za celovito sanacijo Celjske kotline ter dodaja svoje ugotovitve:

Varuh pobudo CI Celje v zvezi onesnaženostjo Celjske kotline obravnava že vse od leta 2011 in predlaga celovito sanacijo tega območja po vzoru pristopa v Mežiški dolini.

Večkrat smo terjali pospešitev sanacije, saj bi se le tako preprečile mnoge kršitve pravice do zdravega življenjskega okolja in tako zaščitila pravica ljudi do življenja v zdravem in zavarovanem okolju. Žal pa tudi za leto 2017 ne moremo poročati o napredku. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) nam je poročalo o njihovih aktivnostih v zvezi s sanacijo. Javni razpis za izdelavo idejnega projekta za remediacijo zemljin in sanacijo parcele s programom terenskih in laboratorijskih raziskav geo in hidrosfere za potrebe izdelave IDP in PGD projektov remediacije zemljin in sanacije parcele 115/1 k.o. Teharje je v zaključni fazi. Vsi revizijski postopki so zaključeni in je podana možnost podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem. Delovna skupina za sanacijo Celjske kotline pa se je nazadnje sestala 14. 6. 2016, kar MOP opravičuje na naslednji način. Pogoj za nadaljevanje dela omenjene delovne skupine je sprejeta Uredba o stanju tal, ki pa jo zaradi nasprotovanja javnosti, v času javne obravnave, niso posredovali v nadaljnji sprejem vladi. MOP namerava v letu 2018 nadaljevati aktivnosti v zvezi z omenjeno uredbo.

V nadaljevanju se je MOP sklicevalo še na težave pri spreminjanju okoljske zakonodaje. Osnutek prenovljenega Zakona o varstvu okolja je bil v javni obravnavi do sredine septembra 2017. Ministrstvo naj bi preučevalo pripombe iz javne obravnave in bo pripravilo nov osnutek zakona, ki ga bo znova poslalo v javno obravnavo, predvidoma pomladi 2018, so še navedli v pojasnilih.

Menimo, da kronologija aktivnosti MOP ne potrebuje posebnega komentarja, saj sama po sebi kaže, da zadeve potekajo absolutno prepočasi, saj ni videti bistvenih premikov v želeni smeri. Dojemamo vezanost na dokončanje nekaterih postopkov, vendar pa razumnih razlogov za neaktivnost na ostalih področjih ni videti.

Natisni: