Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Leto 2020 odprlo razpoke v spoštovanju človekovih pravic, ob predaji poročil poudaril varuh Svetina

»Leto 2020 je močno vplivalo na življenja ljudi. V instituciji Varuha človekovih pravic smo v takšnih okoliščinah prejeli kar tretjino več zadev kot v preteklih letih. Obravnavali smo jih 6.852 in v približno 500 pobudah zaznali kršitev človekovih pravic oz. temeljnih svoboščin in druge nepravilnosti,« je ob predaji 26. letnega poročila Varuha človekovih pravic in 13. poročila Državnega preventivnega mehanizma predsedniku Državnega zbora RS Igorju Zorčiču poudaril varuh Peter Svetina.

Ocenil je, da je morala Vlada Republike Slovenije v danih izrednih razmerah za zaščito javnega zdravja kar se da hitro odreagirati, poseganje v pravice je bilo neizogibno. »Pri tem se je mnogokrat zdelo, da so bili ukrepi sprejeti brez poglobljene presoje njihovega vpliva na spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, na vladavino prava ali demokratične standarde. Tudi zato sem vseskozi izpostavljal, da je nujno, da se z epidemijo soočamo ob upoštevanju določenih standardov, in sicer tako, da so sprejeti ukrepi legitimni, torej da so sorazmerni, nediskriminatorni, nujni za dosego cilja, strokovno utemeljeni, zakoniti (ter sprejeti transparentno in po ustreznem postopku) in časovno omejeni. Poudarjal sem tudi pomen vzpostavljanja splošnega zaupanja v ravnanje oblasti ter opozarjal, da morajo biti uvedeni ukrepi jasni, ustrezno pojasnjeni in široko dostopni. In vesel sem, da je vlada mnenja oz. kritike Varuha proučila in nam v mnogih primerih tudi prisluhnila, kar je nenazadnje rezultiralo tudi v popravkih posameznih ukrepov oz. odlokov,« je dejal Peter Svetina. 

Spomnil je, da je bil v tem za mnoge izjemo težkem letu osebno v rednih stikih z nosilci različnih vej oblasti in jih opozarjal na pomen spoštovanja mednarodnih in ustavnih standardov človekovih pravic. »V letu 2020 smo s sodelavkami in sodelavci samo na vlado naslovili 43 različnih poizvedb, mnenj, predlogov, pozivov, kritik in priporočil. Še veliko več smo jih naslovili na ministrstva, skoraj vsi pa so se nanašali na ukrepe, povezane z varovanjem pravic med epidemijo. Kljub številnim omejitvam je Varuh tudi v letu 2020 izvajal naloge in pooblastila državnega preventivnega mehanizma (DPM), obiskali 51 krajev odvzema prostosti, opravili tudi dve spremljanji vračanja tujcev ter pri tem izdal 329 priporočil,« je dejal varuh Svetina.

»Razpoke, ki so se na področju človekovih pravic kazale že leta in jih nihče ni reševal, so se v zadnjem pandemičnem letu še poglobile. Covid jih je naplavil na površje, stiske ljudi so se na mnogih področjih še večje, čeprav si jih na mnogih področjih ne priznamo ali pa niti ne vemo zanje. Pri Varuhu človekovih pravic pa se dnevno ukvarjamo z njimi in dejstvo je, da bomo morali vsi stopiti iz svojih mehurčkov in ukrepati, če res iskreno želimo hitrejše, boljše in kakovostnejše okrevanje celotne družbe ter pravičnejšo prihodnost za vse. Kot varuh človekovih pravic si želim, da to ne bi bile le prazne besede. Želim si, da nas končno vodijo dejanja. To je moja iskrena želja ob letošnji predaji letnega poročila Varuha 2020 odločevalcem,« je ob prvi izmed predaj letnih poročil še poudaril varuh Svetina.

Varuh človekovih pravic, ki bo jutri, 1. julija, poročili predal tudi predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju, še meni, da se mora raven spoštovanja človekovih pravic v prihodnje dvigniti na tistega pred epidemijo ali še višje. 

Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2020

Poročilo Varuha človekovih pravic RS o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2020

Natisni: