Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

DPM nenapovedano na kontrolnem obisku Doma Taber

Državni preventivni mehanizem (DPM) je 11. 10. 2019 izvedel nenapovedan kontrolni obisk Doma Taber, Cerklje na Gorenjskem (Dom). Obisk sta opravila predstavnik Varuha človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Spominčica - Alzheimer Slovenija Maša Bastarda.

Osredotočila sta se na kontrolo priporočil, podanih ob prejšnjem obisku, torej povezanih z varovanim oddelkom. Ob tem sta ugotovila, da so razmere v Domu dobre, z zadovoljstvom pa tudi, da so bila posamezna priporočila, ki so se nanašala tudi na varnost stanovalcev, že realizirana. Še posebej smo bili veseli načrtov, ki kažejo na nadaljnje, za stanovalce prijazne izboljšave. Na posamezna nerealzirana priporočila in nekaj novih priporočil smo opozorili že ob samem obisku, nanje pa bomo opozorili tudi v poročilu o obisku.

Natisni: