Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Odnosi z državnimi organi

Povzetek:

Varuh je ugotovil, da je Inšpektorat RS za okolje in prostor kršil načelo dobrega upravljana s tem, da je pobudniku na njegov dopis odgovoril šele po...

Več
Povzetek:

Pobudnik je v dopisu Varuhu človekovih pravic zatrjeval poseg v pravico do peticije. Na Informacijskega pooblaščenca je naslovil vprašanje, na...

Več