Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Otroci in mladina

Povzetek:

Varuh pozdravlja odločitev Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, da se aktivno posveča sistemskim spremembam, ki bodo izboljšale možnosti za...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic je obravnaval problematiko plačila potnih stroškov osebi, ki je vključena v center za usposabljanje, delo in varstvo. Dejstvo,...

Več
Povzetek:

Kadar sodišče ne more odločati o za otroka pomembnem vprašanju zaradi nerazpoložljivosti strokovnjakov, ki sodišču lahko pomagajo z znanji s področij,...

Več
Povzetek:

Pobudnica je Varuha opozorila, da je v okviru uveljavljanja pravice do otroškega dodatka septembra 2022 vložila pravno sredstvo zoper odločitev...

Več
Povzetek:

Na Varuha se je obrnil eden izmed centrov za socialno delo z opozorilom, da otroci in mladostniki nimajo ustreznega dostopa do psihosocialne in...

Več
Povzetek:

Na Varuh človekovih pravic se je obrnil pobudnik in ga prosil za pomoč pri podaljšanju najemne pogodbe za službeno stanovanje v lasti Ministrstva za...

Več
Povzetek:

Varuh je prepričan, da je posameznikom treba omogočiti opravljanje mature s prilagoditvami glede na njihove primanjkljaje, ovire oziroma motnje, sicer...

Več
Povzetek:

Po mnenju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije je kršeno načelo dobrega upravljanja iz 3. člena Zakona o varuhu človekovih pravic, kadar...

Več
Povzetek:

Varuh je bil opozorjen, da naj bi v letu 2023 iz programa financiranja izpadlo letovanja šolarjev v zdravstvenih kolonijah, udeležbe v organiziranih...

Več
Povzetek:

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je več organom očitala kršitve človekovih pravic in temeljnih...

Več