Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ustreznost in pravočasnost predhospitalne obravnave obsojenca

Pobudnik na prestajanju kazni zapora v zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Koper, Oddelek Nova Gorica, se je pritožil, da mu po nastopu kazni zapora ni bila nudena ustrezna in pravočasna zdravstvena oskrba, čeprav je ob nastopu kazni zapora zavodskega zdravnika opozoril na svoje zdravstvene težave.

Na našo poizvedbo je Generalni urad Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (UIKS) ugotovil, da je bila pobudniku v zavodu nudena ustrezna zdravstvena oskrba. Pobudnik je bil po nastopu kazni zapora večkrat zdravstveno pregledan pri zavodskem zdravniku in v zunanjih zdravstvenih institucijah. Pobudnik je bil odpeljan tudi na zdravniški pregled na Nevrološko ambulanto Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, kjer je nato ostal na zdravljenju.

S pojasnili UIKS nismo bili zadovoljni, zato smo zaradi razjasnitve ustreznosti in pravočasnosti me­dicinske obravnave naročili izdelavo izvedenskega mnenja pri izvedencu, specialistu nevrokirurgije.

Izvedenec je na podlagi proučitve dokumentacije ugotovil, da je bila predbolnišnična oskrba pobudnika primerna. Pripomnil pa je, da bi morali biti pregledi v ambulanti natančnejši in bolj skrbno usmerjeni glede na pobudnikove zdravstvene težave, saj bi bilo v tem primeru njegovo bolnišnično zdravljenje opravljeno že prej. Opozoril je še, da bi se ob skrbnejšem pregledu pobudnik izognil naknadnim zdravstvenim težavam, vendar zdravstveno stanje pobudnika kljub temu ni bilo poslabšano.

Pobudo ocenjujemo za utemeljeno, saj bi se pobudnik ob ustreznejši obravnavi očitno izognil naknadnim zdravstvenim težavam. Ugotovitve izvedenca kažejo tudi na potrebo po natančnejši in skrbnejši obravnavi zaprtih oseb od zdravnikov, ki v ZPKZ opravljajo zdravniško dejavnost. 2.2­-4/2008

Natisni: