Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Tri leta so preveč za odločanje o pravnem sredstvu

Kršitelj: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kršitev: 25. člen Ustave RS - Pravica do pravnega sredstva

Varuh meni, da odločanje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) o pravnem sredstvu, ki traja že tri leta, ni skladno s pravico do pravnega sredstva, saj taka časovna oddaljenost pravico povsem izvotli in služi zgolj sama sebi. MDDSZ je sprejelo ukrepe za zmanjševanje zaostankov.

* * *

Na Varuha se je obrnil pobudnik z navedbo, da je bil 5. 11. 2018 neutemeljeno premeščen iz enega od domov starejših v drugega. O pritožbi še ni bilo odločeno.

MDDSZ smo zaprosili za pojasnilo, pri čemer smo imeli nekaj težav s pridobivanjem odgovora, a smo na koncu prejeli pojasnilo, da obžalujejo zamudo pri reševanju pritožbe. Do zamude pri odločanju je prišlo zaradi spleta različnih dejavnikov. Ministrstvo je ob zavedanju potrebnosti čim prejšnje odprave zaostankov pri reševanju pritožb v letu 2021 pristopilo k pospešenemu reševanju nerešenih vlog. Tudi s tem namenom je ministrstvo del naloge Direktorata za socialo preneslo na novoustanovljeni Direktorat za starejše in deinstitucionalizacijo, kadrovsko okrepilo Direktorat za starejše in deinstitucionalizacijo, tovrstne zadeve pa predodelilo novozaposlenemu javnemu uslužbencu, in 8. 11. 2021 je MDDSZ rešilo tudi pobudnikovo pritožbo.

Po mnenju Varuha je odločanje o pritožbi v trajanju več kot tri leta nesprejemljivo, ne glede na vzroke za to. Hkrati pa pozdravlja, da je MDDSZ sprejelo dodatne ukrepe za zmanjševanje zaostankov, ki so sicer v bolj ali manj hudi obliki resna težava že zadnje desetletje. 9.7-32/2021

Natisni: