Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Prepoved uporabe mobilnega telefona ne krši pacientove pravice do telefoniranja

Pobudnica, zadržana v Psihiatrični bolnišnici Vojnik, je menila, da so ji neopravičeno kršene njene pravice, saj ji osebje med njenim zdravljenjem na oddelku pod posebnim nadzorom ne dovoli uporabe telefona.

Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr) določa, da je osebi v času obravnave v oddelku pod posebnim nadzorom zagotovljeno spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti njene osebnosti, dostojanstva ter duševne in telesne celovitosti. Posebej je v ZDZdr opredeljena tudi pravica do uporabe telefona, ki se lahko izjemoma omeji. O omejitvi te pravice na predlog direktorja psihiatrične bolnišnice po izvedenem nepravdnem postopku odloči sodišče.

Psihiatrično bolnišnico Vojnik je Varuh v okviru izvajanja nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma že obiskal. V času zadnjega obiska v letu 2010 smo se lahko prepričali, da je bil na obeh oddelkih pod posebnim nadzorom nameščen telefon, namenjen pacientom. Ta pacientom, torej tudi pobudnici, omogoča uresničitev pravice do uporabe telefona.

Ob obisku pa smo bili seznanjeni, da uporaba mobilnega telefona ni dovoljena zaradi možnosti zlorab, predvsem kraj in goljufij. Tako kot ostale predmete, ki niso dovoljeni v času zdravljenja, se tudi ti ob sprejemu v bolnišnico popišejo in shranijo. Prepoved uporabe mobilnega telefona je povezana tudi s slabimi izkušnjami v preteklosti. Tako so pacienti brez soglasja fotografirali ostale paciente in osebje, jih s tem vznemirjali in dejansko tudi kršili njihove pravice.
 
Glede na določila ZDZdr, ugotovitve Varuha ter pojasnila psihiatrične bolnišnice  nismo mogli potrditi, da bi bile pravice pobudnice kršene, zato njena pobuda ni bila utemeljena. Svetovali pa smo ji, da nas v primeru, če bi ji osebje neutemeljeno onemogočalo uporabo telefona, ki je na oddelku pod posebnim nadzorom, o tem nemudoma seznani. Njenega odziva nismo prejeli. 2.3-1/2011   
Natisni: