Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pomanjkljivo spremljanje dela skrbnika s strani centra za socialno delo

Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik pod skrbništvom centra za socialno delo (v nadaljevanju: CSD). Izražal je splošno nezadovoljstvo z delom skrbnika.

Varuh je za pojasnila v zadevi zaprosil CSD, ki je odgovoril, da je varovanec delu skrbnika že ugovarjal, njegov ugovor pa je preizkusilo pristojno ministrstvo, ki kršitev pri delu skrbnika ni ugotovilo. Pojasnil je še, da je varovanca večkrat seznanil z možnostmi glede zamenjave skrbnika, prenosa krajevne pristojnosti in zamenjave pristojne delavke, a te želje oziroma zahteve varovanec kljub svojemu nezadovoljstvu ni izrazil.

Iz odgovora CSD Varuhu je bilo razvidno, da skrbnik ni pripravil skrbniškega poročila o svojem delu za leto 2017, skrbniško poročilo za leto 2018 pa je predložil šele decembra 2019. Varuh je na navedeno pomanjkljivost opozoril CSD, saj je potrebno spremljati skrbnikovo delo tudi preko rednih letnih skrbniških poročil. Če poročila skrbnik ne predloži v roku (do 15. februarja tekočega leta za preteklo leto), mora CSD skrbnika k temu pozvati, nato pa skrbniško poročilo obravnavati in sprejeti ali zahtevati njegovo dopolnitev ali ga zavrniti ter odločiti o morebitnih ukrepih.

To je potrebno tudi takrat, kadar je skrbnik CSD. Glede slednjega Varuh pozdravlja spremembo, ki jo je prinesel Pravilnik o popisu in ocenitvi premoženja oseb pod skrbništvom in o sestavi in vsebini skrbniškega poročila (Uradni list RS, št. 22/19), in sicer da v zadevah, kjer nalogo skrbnika opravlja center za socialno delo, direktor centra za socialno delo za obravnavo poročila določi drugo enoto centra za socialno delo, kot je tista, v katere območje delovanja sodi skrbniška zadeva. Varuh je namreč v preteklosti kritiziral ureditev, na podlagi katere je isti center za socialno delo (danes enota centra za socialno delo), ki je poročilo pripravil, lahko tega tudi sam obravnaval in sprejel, saj je s tem pravzaprav nadziral samega sebe. (9.6-19/2919)

 

Natisni: