Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Otrokova volja posredovana ob pomoči zagovornice

Oče osemletne deklice, ki je po razvezi staršev živela v rejniški družini, je zaprosil za posredovanje Varuha človekovih pravic RS (Varuh), ker naj pristojni center za socialno delo (CSD) ne bi zaščitil njenih pravic in koristi. Hčerka naj bi v času preživljanja počitnic pri njem potožila, da mati nad njo izvaja nasilje in da se v rejniški družini ne počuti dobro. Menil je, da je CSD pristranski in ne ukrepa za zaščito otroka.

Po našem posredovanju je CSD poslal poročilo s številnimi prilogami, iz katerih je razvidno, da so nemudoma po obvestilu dekličinega očeta začeli postopke za zaščito njenih pravic in koristi. Sporočajo, da je v istem času na CSD pobudo za ugotavljanje ogroženosti otroka vložila tudi dekličina mati, ker naj bi ji deklica zaupala nekatera dejstva v času preživljanja počitnic pri očetu. Opravili so pogovor z deklico in potrebne poizvedbe.

Iz poročila CSD izhaja, da je v pogovorih, ki so jih glede bivanja v rejniški družini večkrat opravili z deklico, vedno povedala, da se v tej družini dobro počuti in je nanje zelo navezana. Iz pogovorov z njo niso nikoli zaznali kakršne koli stiske ali informacije, ki bi nakazovala, da bi zdajšnje bivalne razmere nanjo slabo vplivale. Ob tem še poudarjajo, da so v začetku letošnjega leta pridobili poročila več strokovnih institucij, v katere je vključena, ki potrjujejo, da je pri njej zaznati napredek. O preživljanju počitnic pri očetu je bila zelo redkobesedna.

Glede na to, da poteka postopek odločanja o tem, kateremu od staršev bo deklica zaupana, in da je bilo v ta namen že izdelano izvedensko mnenje, je CSD zagotovil redno spremljanje otroka v rejniški družini in pogosto sklicevanje individualnih projektnih skupin, na katerih naj bi starši začeli bolj konstruktivno sodelovati.

O tem, kateremu od staršev bo deklica zaupana v varstvo in vzgojo, bo odločalo sodišče. Glede na to, da je bilo iz poročil razvidno, da starši niso več sposobni oceniti otrokovih koristi in ravnajo deklici v škodo (nenehne ovadbe drug proti drugemu o neustrezni skrbi za otroka), smo staršem predlagali pomoč deklici s postavitvijo zagovornika v okviru projekta Zagovornik – glas otroka, ki je neodvisen in zastopa le otroka.

Starši so se s predlogom strinjali in dali soglasje za postavitev zagovornice, ki bo dekličino mnenje in želje po potrebi posredovala CSD in še zlasti sodišču, kot glas otroka bo sodelovala tudi v individualnih projektnih skupinah. Deklica in zagovornica sta imeli nekaj srečanj, ki so pokazala upravičenost postavitve zagovornice. Pritisk na deklico od staršev se je zmanjšal. Deklica je ob pomoči zagovornice izgubljala strah in postajala čedalje bolj odprta. Po devetih srečanjih je bilo razvidno, da ima deklica jasno oblikovano mnenje, kaj želi. Odločno je povedala, da želi ostati tam, kjer je, in imeti stike z materjo kot doslej, z očetom pa imeti stike zunaj njegove nove družine. Sporočilo je bilo staršem posredovano ob pomoči zagovornice. Starši so to sprejeli presenetljivo dobro in so spoštovali njeno voljo.

Predstavljeni primer je eden od primerov uspešnega dela zagovornika v okviru projekta Zagovornik – glas otroka, iz katerega je razvidno, kako je bil z vstopom zagovornice kot glasu otroka končno le pretrgan dotedanji začaran krog pritiskov na deklico od staršev in institucij. 11.3-5/2009

Natisni: