Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Omejitev stikov otroka s priprtim očetom


Pobudnik, ki je bil v priporu, se je obrnil na nas in navajal posege v svoje pravice in v pravice svojega otroka. Od kar je v priporu nima stikov z otrokom. Navajal je, da stikov ni zaradi prepovedi strokovne delavke centra za socialno delo (Center).
V zadevi smo opravili poizvedbo na Center. Center je v poročilu zapisal, da družino obravnava že od leta 2008 zaradi domnevnega nasilja v družini. Center je zaznal možnost ogroženosti otroka v družini, in sicer s strani vsakega od staršev, zato nadaljuje z ugotavljanjem ogroženosti otroka in sprotno preverja stanje v družini. Center je zanikal navedbe, da naj bi prepovedali stike otroka z očetom. Pojasnili so, da je strokovna delavka mater otroka le opozorila, naj zagotovi, da otrok ne bo izpostavljen ogrožajočim okoliščinam. V tej zvezi je strokovna delavka tudi predlagala omejitev stikov otroka s pobudnikom, saj je bil tak tudi dogovor v okviru obravnave otroka in matere kot žrtev nasilja v družini. Iz prejetega poročila je bilo tudi razvidno, da otrokova mati ocenjuje, da pripor ni primerno okolje za otroka, zato stikov z očetom v času pripora ne bo omogočila.
Pobudniku smo pojasnili, da ima otrok pravico do stikov z obema staršema, razen, če otroku to ne bi bilo v korist. Če otrokova mati ocenjuje, da stiki z očetom otroku škodujejo, lahko o tem vprašanju odloča edino sodišče. Center za socialno delo o tem ne more odločati, saj nima takšnih pooblastil. Če bo sodišče ugotovilo, da stiki z očetom otroku niso v škodo, bo opredelilo tudi  obseg in termin stikov. Takšna sodna odločba pa bo zavezujoča tudi za otrokovo mater. (11.0-3/2011)

Natisni: