Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neprimerno sklicevanje na določbo, ki medijem zapoveduje brezplačno objavo sporočil

V pobudi oziroma protestu na naš naslov je tiskovna agencija izrazila svoje nestrinjanje, da so morali brezplačno objaviti Odredbo o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, ki jo je izdal minister za notranje zadeve ob srečanju predsednikov ZDA in Ruske federacije. Objavljena je bila tudi v Uradnem listu RS, št. 46/01. Pobudnik je menil, da za brezplačno objavo niso bili podani razlogi iz 25. člena ZMed.

MNZ je na našo poizvedbo odgovorilo, da dopis predstavnika za odnose z javnostmi ni bil mišljen kot zahteva za brezplačno objavo v skladu s 25. členom ZMed. Odločitev, ali bo vsebina uredbe objavljena v celoti ali v smiselnih povzetkih, so prepustili uredniški politiki posameznega medija. Kateri mediji so sledili zaprosilu, pa niso posebej spremljali.

Po proučitvi predpisov, odgovora MNZ in gradiv, ki nam jih je posredoval pobudnik, smo menili, da je bilo v dopisu predstavnika policije za odnose z javnostmi odgovornim urednikom medijev z dne 11.6. 2001 sklicevanje na 25. člen ZMed neutemeljeno. Ta člen določa, da mora medij na zahtevo državnih organov brez odlašanja brezplačno objaviti nujno sporočilo v zvezi z resno ogroženostjo življenja, zdravja ali premoženja ljudi, kulturne in naravne dediščine ter varnosti države. Očitno je bilo, da odredba ministra o prepovedi prometa na cestah v RS ni bila sprejeta iz razlogov, navedenih v tem členu, temveč na podlagi prvega odstavka 101. člena ZVCP in 26. člen Zakona o prevozu nevarnega blaga.

Ministrstvo je v času državniškega obiska predsednikov Busha in Putina javnost večkrat seznanjalo tudi z napovedanimi cestnimi zaporami. To so storili z dopisi, ki so jih posredovali javnim občilom s pripisom "informacija za javnost". Takšna dopisa javnim občilom sta bila na primer posredovana 8.6.2001 in 14.6.2001. Dopis z dne 11.6.2001, v katerem so navajali 25. člen ZMed, pa je bil naslovljen na odgovorne urednike medijev in brez omenjenega pripisa. Na tej podlagi je pobudnik - in morda tudi drugi mediji - sklepal, da je podlaga za zaprosilo za objavo drugačna kot pri drugih dopisih javnim občilom. Pobudnik je torej to prošnjo razumel kot zahtevo po brezplačni objavi odredbe in jo je po lastni izjavi objavil le zaradi strahu pred sankcijo, ki na podlagi 132. člena ZMed za izdajatelja znaša najmanj dva milijona tolarjev. Zato smo menili, da je bilo v dopisu, ki ga podpisal predstavnik policije za odnose z javnostmi dne 11.6.2001, neprimerno in zavajajoče citiranje 25. člena ZMed.

MNZ smo predlagali, naj v prihodnje pri informacijah, ki jih bo posredovalo medijem, to mnenje upošteva. 1.0-15/2001

Natisni: