Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nepojasnjena uporaba paznikove fizične sile

Pobudnik na prestajanju kazni zapora se je pritožil, da je paznik Zavoda za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Maribor zoper njega uporabil fizično silo, čeprav za to ni bilo podlage. Navajal je še, da mu je bil pregled pri zdravniku omogočen šele po več dnevih.

Na našo poizvedbo je Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij (UIKS) potrdila, da je pobudnik dobil poškodbe, a da ni trdnih dokazov o tem, da je bil pobudnik poškodovan ob uporabi paznikove fizične sile. Vendar so se nekateri zdravniški podatki ujemali z izjavo, ki jo je dal pobudnik pri pogovoru s pooblaščenim uradnikom UIKS oziroma pisno izjavo. V pogovoru in pisni izjavi je namreč navedel, da ga je paznik, ko ga je peljal do njegove sobe, z roko večkrat udaril po zadnjem delu glave in vratu. Poškodbe na glavi in vratu pa so bile ugotovljene tudi na pregledu pri travmatologu.

Nobenega dvoma ni bilo, da je poškodba pobudnika nastala med prestajanjem kazni zapora v ZPKZ Maribor. Tako je bilo dokazno breme za pojasnilo celotnega dogajanja na strani ZPKZ Maribor, ki bi moral prepričljivo pojasniti nastale poškodbe pobudnika in utemeljiti potrebnost in sorazmernost pri morebitni uporabi sile. Na to smo UIKS oziroma ZPKZ Maribor tudi izrecno opozorili. Vendar ZPKZ Maribor v tem primeru ni mogel razumno pojasniti poškodovanja pobudnika v času prestajanja kazni zapora. ZPKZ Maribor je zato treba pripisati tudi vso odgovornost za nastalo stanje, vključno z nepravočasnim odzivom na pobudnikove navedbe, da je bil poškodovan, in zapoznelim zdravniškim pregledom. Iz naknadnega pojasnila UIKS je sicer razvidno, da je ZPKZ Maribor sprejel ukrepe, da se primer, kot je ta, ne bi več zgodil. Ugotovljeno je še bilo, da je v tem primeru odpovedalo obveščanje vodstva zavoda o nastalem položaju, zaradi česar so izostala navodila vodstva o ravnanju v konfliktni situaciji, iz katere je tudi izhajal ta primer.

Ob ugotovitvi UIKS, da ni zadostnih dokazov za uvedbo disciplinskega postopka zoper vpletene paznike, smo tako lahko le soglašali s pričakovanji UIKS, da bo k zakonitemu in korektnemu ravnanju paznikov z zaprtimi osebami v ZPKZ Maribor pripomogel tudi projekt videonadzora skupnih prostorov obsojencev. S tem sistemom bo na eni strani zagotovljen večji nadzor nad njihovim delom, na drugi strani pa bo mogoče tudi preverjati navedbe zaprtih oseb o (ne)ustreznem ravnanju pazniškega osebja. Pričakujemo, da bo ta projekt izveden v najkrajšem času. 2.2-71/2008

Natisni: