Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Načelo dobrega upravljanja zahteva odgovarjanje organov brez posredovanja Varuha

Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Pobudnik je v pismu Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) sporočil, da je 14. 6. 2013 zoper sodnice iz Domžal na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani (ODT) podal kazensko ovadbo. Po dobrih treh letih je 10. 10. 2016 prosil, da ga tožilstvo s svojo odločitvijo o vloženi ovadbi seznani. Tudi na urgenco do septembra septembra 2018, ko se je obrnil za pomoč k Varuhu, ni prejel nobenega odgovora.

Tožilstvo je potrdilo, da je ovadbo pobudnika prejelo 17. 6. 2013. Dne 19. 6. 2013 je bila dodeljena okrožni državni tožilki, ki ni več zaposlena na tožilstvu. Ob pregledu starih zadev razrešene tožilke in urgencah pobudnika ter našega posredovanja je bilo ugotovljeno, da je bil spis zadeve pobudnika izgubljen in ga je bilo treba obnoviti. Tožilstvo je nato tudi aktivno pristopilo k predodelitvi in reševanju zadeve. Tako je bila ovadba 8. 10. 2018 že poslana v dopolnitev Policijski postaji Ljubljana Center. Glede na sporočilo PP Ljubljana Center pa je do konca leta 2018 bilo mogoče pričakovati končno kazensko ovadbo ali poročilo. Vodja tožilstva je zato napovedala, da bo takrat tudi sprejeta ustrezna državnotožilska odločitev, o kateri bo pobudnik tudi obveščen.

Pobuda je bila utemeljena. Pri reševanju zadeve pobudnika je na tožilstvu očitno prišlo do nepravilnosti. Tudi načelo dobrega upravljanja zahteva, da bi pobudnik na svojo vlogo prejel odgovor tožilstva ne da bi za to moral urgirati sam ali prositi za pomoč Varuha. Tožilstvo je sicer takoj po ugotovljenih nepravilnostih pristopilo k reševanju zadeve, zato nadaljnje posredovanje Varuha ni bilo potrebno. 15.1-21/2018

Natisni: