Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dolgotrajno odločanje o pritožbah zoper odločbo o štipendiji

Varuh je obravnaval več pobud študentov, ki so se pritožili zaradi dolgotrajnega odločanja o pritožbah zoper odločbe pristojnih centrov za socialno delo v zvezi s štipendijami. Zato smo ponovno poizvedovali na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), ali so zaostanki pri odločanju o pritožbah še vedno  taki, kot so nam jih pristojni sporočili v svojem odgovoru junija 2017. Zanimali so nas zaostanki pri odločanju o pritožbah v zvezi s pravicami iz javnih sredstev (štipendijami, subvencijami najemnine, oprostitvami plačil socialnovarstvenih storitev, v zvezi z družinskimi pomočniki).

Odgovor MDDSZ, ki pa ni bil prav nič spodbuden, smo prejeli v postavljenem roku. V odgovoru so pristojni poudarili, da so se roki za odločanje o pritožbah zoper odločitve prvostopenjskih organov na nekaterih področjih še podaljšali. Pritožniki zoper odločbe o štipendijah, ki so jih vlagali v letu 2016, bodo tako morali na odločitev čakati najmanj dve leti in pol. Dvoletni zaostanki so tudi v zvezi z odločanjem o pritožbah zoper odločbe o otroškem dodatku, subvenciji za znižano plačilo vrtca. Pritožbe zoper odločbe o oprostitvah plačil socialno varstvenih storitev se rešujejo v pol leta po prejemu, za reševanje pritožb zoper pravico do družinskega pomočnika pristojni potrebujejo dve leti in pol, za pritožbe zoper subvencijo najemnine pa potrebujejo približno štiri leta. MDDSZ je pojasnilo, da so tudi razlogi za tako velike zaostanke ostali enaki - velik kadrovski primanjkljaj. O pritožbah zoper odločbe o pravicah iz javnih sredstev namreč odloča le šest javnih uslužbencev, ki mesečno rešijo okrog 160 pritožb. Pristojni so poudarili še, da reševanje pritožb tudi ni edina zadolžitev, ki jo ima teh šest strokovnih delavcev.  

Nedopustno je, da so zaostanki pri reševanju pritožb na MDDSZ tako veliki. Pristojne na to opozarjamo že vsaj tri leta. Na omenjeno problematiko vsako leto znova opozarjamo njihove predstavnike. Na problem zaostankov reševanja pritožb opozarjamo tudi v letnih poročilih Varuha za leto 2015, 2016 in 2017, ki so objavljeni na naši spletni strani. Na prevelike zaostanke pri reševanju pritožb vsako leto opozorimo ministrico v osebnem pogovoru. Žal pa državnih organov tudi Varuh ne more prisiliti, da bi svoje delo opravljali v rokih, ki jih določajo predpisi.

Pobudnikom smo pojasnjevali, da Varuh v pritožbeni postopek na podlagi svojih pristojnosti ne more posegati tako, da bi od MDDSZ zahteval, da prednostno (mimo vrstnega reda prispelih pritožb) rešijo posamezno pritožbo. Posredovanje in obravnava določene pritožbe mimo vrstnega reda prispelih ni v skladu z načelom pravičnosti, h kateremu je zavezan Varuh.

Vse pobude v zvezi z dolgotrajnostjo reševanja pritožb na MDDSDZ smo zaključili kot utemeljene. Obenem pozivamo MDDSZ, da reši kadrovske zagate in zagotovi reševanje pritožb v še razumnih rokih.
Dolgotrajno odločanje o pritožbah zoper odločbo o štipendiji

Varuh je obravnaval več pobud študentov, ki so se pritožili zaradi dolgotrajnega odločanja o pritožbah zoper odločbe pristojnih centrov za socialno delo v zvezi s štipendijami. Zato smo ponovno poizvedovali na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), ali so zaostanki pri odločanju o pritožbah še vedno  taki, kot so nam jih pristojni sporočili v svojem odgovoru junija 2017. Zanimali so nas zaostanki pri odločanju o pritožbah v zvezi s pravicami iz javnih sredstev (štipendijami, subvencijami najemnine, oprostitvami plačil socialnovarstvenih storitev, v zvezi z družinskimi pomočniki).

Odgovor MDDSZ, ki pa ni bil prav nič spodbuden, smo prejeli v postavljenem roku. V odgovoru so pristojni poudarili, da so se roki za odločanje o pritožbah zoper odločitve prvostopenjskih organov na nekaterih področjih še podaljšali. Pritožniki zoper odločbe o štipendijah, ki so jih vlagali v letu 2016, bodo tako morali na odločitev čakati najmanj dve leti in pol. Dvoletni zaostanki so tudi v zvezi z odločanjem o pritožbah zoper odločbe o otroškem dodatku, subvenciji za znižano plačilo vrtca. Pritožbe zoper odločbe o oprostitvah plačil socialno varstvenih storitev se rešujejo v pol leta po prejemu, za reševanje pritožb zoper pravico do družinskega pomočnika pristojni potrebujejo dve leti in pol, za pritožbe zoper subvencijo najemnine pa potrebujejo približno štiri leta. MDDSZ je pojasnilo, da so tudi razlogi za tako velike zaostanke ostali enaki - velik kadrovski primanjkljaj. O pritožbah zoper odločbe o pravicah iz javnih sredstev namreč odloča le šest javnih uslužbencev, ki mesečno rešijo okrog 160 pritožb. Pristojni so poudarili še, da reševanje pritožb tudi ni edina zadolžitev, ki jo ima teh šest strokovnih delavcev. 

Nedopustno je, da so zaostanki pri reševanju pritožb na MDDSZ tako veliki. Pristojne na to opozarjamo že vsaj tri leta. Na omenjeno problematiko vsako leto znova opozarjamo njihove predstavnike. Na problem zaostankov reševanja pritožb opozarjamo tudi v letnih poročilih Varuha za leto 2015, 2016 in 2017, ki so objavljeni na naši spletni strani. Na prevelike zaostanke pri reševanju pritožb vsako leto opozorimo ministrico v osebnem pogovoru. Žal pa državnih organov tudi Varuh ne more prisiliti, da bi svoje delo opravljali v rokih, ki jih določajo predpisi.

Pobudnikom smo pojasnjevali, da Varuh v pritožbeni postopek na podlagi svojih pristojnosti ne more posegati tako, da bi od MDDSZ zahteval, da prednostno (mimo vrstnega reda prispelih pritožb) rešijo posamezno pritožbo. Posredovanje in obravnava določene pritožbe mimo vrstnega reda prispelih ni v skladu z načelom pravičnosti, h kateremu je zavezan Varuh.

Vse pobude v zvezi z dolgotrajnostjo reševanja pritožb na MDDSDZ smo zaključili kot utemeljene. Obenem pozivamo MDDSZ, da reši kadrovske zagate in zagotovi reševanje pritožb v še razumnih rokih. 9.5-33/2018 
 

Natisni: