Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pravice otrok

Varuh je obravnaval vprašanje matere učenca osnovne šole, ki je zatrjevala, da bodo v šoli, ki jo sin obiskuje, dosežke pri nacionalnem preverjanju...

Več

Varuhu je pisal učenec osmega razreda osnovne šole. Napisal je, da je občutljiv za krivice, ki se tudi v šoli večkrat dogajajo. Navajal je, da pozna...

Več

Varuh človekovih pravic je prejel nekaj vprašanj v zvezi s primerom vrstniškega nasilja nad 10-letnikom na osnovni šoli v Desklah.

Varuh do zdaj v...

Več

Varuh je prejel prošnjo za posredovanje na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Predstavnik staršev v svetu Centra za usposabljanje,...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je s prošnjo za posredovanje obrnila pobudnica, ki se je prijavila na razpis Stanovanjskega sklada RS (SSRS)...

Več

V obravnavo smo prejeli pobudo z osnovne šole, na kateri je bil izvršen odvzem otroka. Po mnenju osnovne šole, postopek izvršitve sklepa odvzema...

Več

Prejeli smo pobudo z vprašanjem, pri kateri starosti se otrok lahko samostojno odloča za barvo las. Pobudniku smo pojasnili, da lahko morebitne posege...

Več


Sodišče nas je zaprosilo za stališče glede odprtja bančnega računa za mladoletnega otroka v konkretnem primeru. Starša otroka ne živita skupaj. Otrok...

Več


Pobudnik je za svoja otroka v šoli želel dobiti potrdilo o šolanju. Starša otrok sta razvezana in otroka sta zaupana v varstvo in vzgojo materi. Šola...

Več

V medijih je bilo v zadnjem času veliko pisanja in komentiranja strokovnega dela centrov za socialno delo v zvezi z odvzemi otrok iz družine kot...

Več