Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila mlada mamica, ki ji je delodajalec takoj po končani porodniški odpovedal pogodbo o zaposlitvi....

Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnila zaradi dvoma v pravilnost ravnanja Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ). Leta 2013 je...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je pri obravnavi primera pobudnika, ki mu Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) ni želel priznati...


Pobudnica je v pobudi navajala, da od 1.10.2010. študira na doktorskem študiju. Študij bo zaključila s koncem šolskega leta 2014/2015. Ob začetku...

V lanskem letnem poročilu smo v primeru z naslovom »Pridobitev denarnega nadomestila v primeru izginulega delodajalca« na str. 299 izpostavili...


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, invalid II. kategorije invalidnosti, zaradi nepriznanja pravice do denarnega nadomestila...

, ustvaril/-a VČP

Prejeli smo vprašanje pobudnika, kako naj zaščiti svoje poslovne ideje, ki naj bi jih bil v okviru predstavitve poslovnega načrta dolžan razkriti pred...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je v pobudi Varuhu navedel, da ga je v času, ko bi moral biti na razpolago, na domu iskala pooblaščena oseba Zavoda RS za zaposlovanje...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je obrnil na Varuha človekovih pravic RS (Varuh), ker je pristojna območna služba Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) zavrnila njegovo vlogo...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnila z vprašanjem, ali se ji po preteku enega leta lahko podaljša pogodba za opravljanje...