Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Prvi odstavek 48. člena Pravilnika o izvrševanju kazni zapora (PIKZ) določa, da mora zavod za prestajanje kazni zapora (zavod) obsojencem v nujnih...

Zagovornica pripornika, nameščenega v pripornem oddelku Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper (Zavod), je Varuha človekovih pravic Republike...

Med obravnavanimi zadevami je bilo tudi zaprosilo UIKS za stališče Varuha o svobodni izbiri obsojenca iz ZPKZ Dob pri Mirni v zvezi s slikarskimi...

Država Slovenija je zavezana zagotavljati spoštovanje določenih pravil in standardov, ki se nanašajo na odvzem prostosti in jih je prevzela s...


Pobudnik je izpostavil, da v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Dob pri Mirni v predpisanem roku 10 minut ne more oddati urina za testiranje na...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je pritožil zaradi ravnanja osebja ob premestitvi iz Zavoda za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Ljubljana v ZPKZ, Dob pri Mirni, kjer so ga...

, ustvaril/-a VČP

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) se je pritožil obsojenec na prestajanju kazni zapora v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Koper. Navedel...

, ustvaril/-a VČP

Na podlagi obvestila, da dve obsojenki v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Ig gladovno stavkata, ker so jima bili omejeni stiki z zunanjim...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je 22. 2. 2011 na Okrožno sodišče (OS) v Ljubljani podal zahtevo za predčasen nastop kazni zapora. OS je zahtevi ugodilo s sklepom z dne 2....

, ustvaril/-a VČP

Obsojenec na prestajanju kazni zapora v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Dob pri Mirni se je pritožil, ker mu je bil odvzet osebni...