Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Povzetek:

Ustava RS v drugem odstavku 19. člena določa, da mora biti vsakdo, ki mu je odvzeta prostost, med drugim takoj poučen, da je pristojni organ na...

Več
Povzetek:

Varuh menil, da zaprte osebe ne smejo biti žrtve nepotrebnih posegov v zasebnost zaradi nezmožnosti zagotavljanja popolne ločenosti med posameznimi...

Več
Povzetek:

 

Policijsko pridržanje sme po določbah ZKP trajati le nujno potreben čas, vendar največ 48 ur. Po preteku tega roka mora policist pridržano osebo...

Več
Povzetek:

V primeru zatrjevanja nastanka poškodb v času, ko je oseba pod oblastjo države in zato v ranljivem položaju, je dokazno breme na njeni strani, da poda...

Več
Povzetek:

Za odvzem prostosti, ki mora biti s strani policistov ustrezno evidentiran, se šteje vsaka omejitev prostosti, ki pomeni prisilno zadržanje. Na...

Več
Povzetek:

Prepoved uporabe lastne obleke, perila in obutve v ZPKZ Dob pri Mirni, ki v svojem hišnem redu kot pravilo določa nošenje zavodskih oblačil, morajo...

Več


Zaradi izvajanja pripora se pobudnica ni mogla sama prosto odločati o tem, ali se bo udeležila pogreba bližnjega sorodnika, saj je bila pod oblastjo...


Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je zatrjeval, da je bil po besedah direktorja zavoda in zavodskega...


Zagovornik je Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) seznanil s položajem pobudnika, ki se je na podlagi odločbe Okrožnega sodišča v...

Kadar gre za sprejem osebe, ki ji je odvzeta poslovna spodobnost, v oddelek pod posebnim nadzorom v nujnem primeru, je treba uporabiti določila ZDZdr,...