Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je 26. 9. 2013 v vednost prejel dopis tujca iz Bosne in Hercegovine (pobudnik), naslovljen na Upravno enoto...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v vednost prejel pritožbo pobudnika v zvezi z neizdajanjem potrdil o vloženih vlogah na upravnih enotah....

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v vednost prejel pritožbo pobudnika v zvezi z neizdajanjem potrdil o vloženih vlogah na upravnih enotah....

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, prosilec za mednarodno zaščito v RS, ki je navedel, da mu ob sprejemu prošnje za...


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo slovenskega državljana, ki nas je v imenu svoje žene, državljanke Pakistana (prosilka),...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo slovenskega državljana, ki nas je v imenu svoje žene, državljanke Pakistana (prosilka),...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je v mesecu maju 2010 obrnila pobudnica v zvezi s pritožbo zoper odločbo o zavrnitvi izdaje dovoljenja za...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnil tujec, poročen s slovensko državljanko. V pobudi je navedel težave v zvezi s pridobitvijo dovoljenja...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) prosil za pomoč pri ureditvi statusa tujca v Republiki Sloveniji. Navedel je, da je eden od t. i....

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je makedonski državljan, s stalnim prebivališčem v Sloveniji, kjer je tudi zaposlen za nedoločen čas. V banki v Sloveniji ima sklenjeno...