Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Komunalno gospodarstvo

Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je ugotovil, da je Medobčinski inšpektorat Skupne občinske uprave – 5G kršil načelo dobrega upravljanja,...

Več
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Povzetek:

Varuh človekovih pravic je pri obravnavi pobude ugotovil, da je Občina Rogašovci (Občina) kršila načelo dobrega upravljanja, ko ni v razumnem času...

Več
Kršitelj: Občina Rogašovci
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Povzetek:

Občina kljub več urgencam in pozivom Varuha, da mu posreduje pojasnila, tega ni storila.

Več
Kršitelj: Občina Cerkno
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel dopis matere samohranilke z dvema otrokoma. Pobudnica je prosila za posredovanje zaradi domnevno...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki naj bi imel težave v zvezi z »družinskim grobom«.

Varuh že več let, tudi v letnih...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je obrnila na Varuha človekovih pravic RS (Varuh), saj naj se Mestna občina Maribor ne bi odzivala na njene pisne vloge v zvezi s...

Več
, ustvaril/-a VČP

V juniju 2008 so mediji zelo izpostavili domnevno dvomljive okoliščine v zvezi s smrtjo in pokopom pokojnika. Pokojnik naj bi bil namreč upepeljen že...

Več
, ustvaril/-a VČP

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) naj se kljub posredovanju in zagotovilom uslužbenca več kot pol leta ne bi odzvalo na vlogo pobudnice v zvezi z...

Več