Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM nenapovedano v VDC Kranj - bivalni enoti v Škofji Loki

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) mag. Jure Markič, svetovalec Varuha, in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Lili Jazbec sta 16. 12. 2020 opravila nenapovedan izredni obisk Varstveno delovnega centra Kranj, bivalne enote v Škofja Loki. Za izredni (ad hoc) obisk se je DPM odločil z željo, da preveri kako v teh, epidemiološko negotovih razmerah, potekajo sprejemi v omenjeno bivalno enoto, kako je z namestitvijo v tako imenovano sivo cono, kakšna je oskrba uporabnika, ki je v omenjeni coni in predvsem tudi kakšne dnevne aktivnosti so mu na voljo. Kot smo lahko ugotovili, do namestitev (ki dejansko pomeni zadržanje), prihaja zgolj na podlagi odločitve regionalnega epidemiologa, brez izdane npr. karantenske ali drugačne odločbe. Predvidevamo, da gre v tem primeru za sistemsko težavo, ki jo bo vsekakor treba rešiti, saj so omejitve osebne svobode brez pravne podlage nezakonite. Obiskana ustanova je opozorila tudi na zastarele kadrovske normative, ki so bili pripravljeni že pred 40 leti in tako ne upoštevajo trenutnih razmer v varstveno delovnih centrih oziroma njihovih bivalnih enotah, v katerih se zagotavlja uporabnikom institucionalno varstvo. Na omenjene težave in tudi nekatere druge ugotovljene pomanjkljivosti bomo opozorili v poročilu o obisku in priporočilih za izboljšanje stanja.

Natisni: