Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Člani DPM-ja nenapovedano v Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni

Člani Državnega preventivnega mehanizma so opravili nenapovedan obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Polodprti oddelek Slovenska vas.

Obisk so opravili, Ivan Šelih, namestnik varuha in  Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha ter predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Katarina Bervar Sternad. O obisku bo izdelano poročilo.

Natisni: