Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper, Oddelek Nova Gorica

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec. in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC Urša Regvar sta 17. 9. 2020 opravila nenapovedan obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper, Oddelek Nova Gorica.
O obisku bo pripravljeno poročilo.

Natisni: