Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM dvakrat obiskal Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje

Člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), vodja Ivan Šelih, namestnik Varuha,  svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnici pogodbene nevladne organizacije Slovenska fundacija za UNICEF Alja Skele ter Neja Čopi so 23. 9. 2020 opravili redni nenapovedani obisk Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje.

Zavod je 30. 9. 2020 obiskal tudi izvedenec zdravnik DPM, doc. dr. Milan Popovič, dr. med., specialist splošne kirurgije in pregledal vsebine s področja zagotavljanja zdravstvene oskrbe. O obiskih bodo, kot je to stalna praksa, izdelana poročila in podana priporočila.

Natisni: