Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM obiskal Center starejših Zimzelen Topolšica

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) mag. Jure Markič, svetovalec Varuha, in predstavnica nevladne organizacije Spominčica - Alzheimer Slovenija sta 16. 9. 2020 opravila nenapovedan kontrolni obisk Centra starejših Zimzelen Topolšica (Center).

Ob obisku sta predvsem preverjala upoštevanje in uresničitev priporočil, podanih ob (rednem) obisku Centra leta 2014 in ob tematskem obisku leta 2016. Seveda pa sta glede na trenutno epidemiološka situacijo preverjala tudi tovrstne razmere v Centru in ukrepe, ki jih je vodstvo sprejelo za preprečitev vnosa okužb med stanovalce.

Ob preverjanju priporočil, podanih ob prejšnjih obiskih sta ugotovila, da je Center več priporočil že uresničil, predvsem pa tudi, da so bivalni pogoji za stanovalce zelo dobri. Sta pa že ob svojem obisku opozorila tudi na nekaj manjših pomanjkljivosti, na te pa bo opozorjeno tudi v poročilu o obisku.

Natisni: