Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Vzpostavitev mehanizma za učinkovit in neodvisen nadzor spremljanje prisilnih vračanj

Namestnik varuha Ivan Šelih se je v Navplionu v Grčiji 23. 5. 2019 udeležil sestanka z naslovom Srečanje institucij varuha človekovih pravic in državnih preventivnih mehanizmov o delovanju skupine nadzornikov Evropske agencije za mejno in obalno stražo FRONTEX (Meeting on the functioning of the FRONTEX pool of monitors oziroma Meeting of Ombudsman/NPM institutions to remedy the obscence of an external, indenpendant governance of the pool of forced-return monitors).


Sestanek je organiziral ombudsman Grčije ob podpori Sveta Evrope. Udeležili so se ga predstavniki ombudsmanskih institucij oziroma državnih preventivnih mehanizmov (DPM) držav, katerih osebe sodelujejo v skupini nadzornikov prisilnih vračanj Evropske agencije za mejno in obmejno stražo (Frontex), in sicer s Cipra, iz Češke, Finske, Italije, Nizozemske, Romunije, Slovaške, Slovenije in Španije.

Namen sestanka je bila izmenjava izkušenj pri delu na področju spremljanja deportacij, ugotavljanje pomanjkljivosti in vzpostavitev mehanizma za učinkovit in neodvisen nadzor spremljanja Frontexovih prisilnih vračanj, vključujoč tudi pripravo priporočil oblastem, spremljanje njihovega uresničevanja in transparentnosti delovanja.

Kljub nadzoru, ki ga sicer zagotavlja Frontex sam s svojo skupino nadzornikov so namreč ombudsmani oziroma DPM s svojimi mandati zavezani varovati in promovirati človekove pravice, delovati neodvisno, odprto in javno ter vzpodbujati odgovornost javne uprave. V ta namen so sprejeli osnutek Karte skupine iz Nafpliona (Charter of Nafplion Group), ki podrobneje opredeljuje delovanje ombudsmanskih organizaciji oziroma DPM, ki se bodo priključili temu projektu, ki deluje ob pomoči Sveta Evrope.

Natisni: