Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Dom starejših občanov rešuje stiske ljudi z namestitivijo čez zimo

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije humanitarno društvo Pravo za vse Urška Kupec sta 15. 3. 2018 obiskala Dom starejših občanov Lendava (Dom).

Šlo je za drugi redni obisk javnega socialno varstvenega zavoda v okviru izvajanja nalog Državnega preventivnega mehanizma (prvi obisk je bil opravljen leta 2010). Dom ima razvit integriran sistem obravnave stanovalcev z diagnozo demence, kar v primeru obiskanega zavoda pomeni, da so na oddelek, namenjen (predvsem) osebam z demenco, nameščeni tisti stanovalci, ki zaradi omenjene bolezni potrebujejo posebno zaščito in varstvo.

Na tem oddelku je po razširitvi kapacitet prostora za 29 stanovalcev, ob obisku DPM pa jih je bilo na njem nameščenih 31, kar nas je presenetilo. Še toliko bolj, ker ni šlo za namestitve na podlagi sklepa sodišča, temveč za reševanje stiske ljudi, ki predvsem preko zime iščejo ustrezno rešitev zaradi težjih bivalnih pogojev v domačem okolju. Žal pa sta bila stanovalca nameščena na dodatno posteljo v sicer štiriposteljnih sobah, kar pomeni, da se je že tako nižji standard v več posteljni sobi še znižal oziroma so se razmere poslabšale.

Nedvomno je ob povečanem številu stanovalcev tudi osebje bolj obremenjeno, čas, ki si ga lahko vzame za posameznega stanovalca pa krajši. Na to smo poleg še nekaj drugih pomanjkljivosti opozorili vodstvo zavoda že ob samem obisku, vsebovano pa bo tudi med priporočili, ki jih bo za izboljšanje stanja vsebovalo poročilo o obisku.

Natisni: