Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM na prvem rednem obisku Centra za starejše občane Ormož

Člana Državnega preventivnega mehanizma, svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije humanitarno društvo Pravo za vse Marko Štante sta 5. 3. 2018 opravila prvi redni obisk zasebnega socialno varstvenega zavoda Center za starejše občane Ormož (Center).

Center ima oddelek za osebe z demenco, ki ga označuje kot oddelek s povečanim nadzorom. Glede na prejeta pojasnila o zagotavljanju varnosti stanovalcev DPM meni, da oddelek ustreza opredelitvi varovanega oddelka iz 17. točke 2. člena Zakona o duševnem zdravju. Kapaciteta oddelka je namenjena 20 stanovalcem, v času obiska DPM jih je bilo na njem nameščenih 21. Zaposleni so pojasnili, da so na podlagi želje stanovalcev v enoposteljno sobo namestili dodatno posteljo.

Ob ogledu oddelka, spremljanju življenja v njem, pogovoru z vodstvom zavoda, zaposlenimi in stanovalci sta člana DPM skušala ugotoviti, kakšni so bivalni pogoji na oddelku, kje so morebitne težave in kje bi se tudi s prenosom dobrih praks lahko razmere za stanovalce še izboljšale. Ob obisku sta ugotovila tudi nekaj pomanjkljivosti, na katere sta vodstvo takoj opozorila.

Vodstvo Centra je izpostavilo, da želijo v bližnji prihodnosti zgraditi dislocirano enoto, namenjeno v večji meri varovanemu oddelku, prilagojenemu starostnikom z napredovano demenco, ki potrebujejo posebno skrb in varovanje. Glede na izkušnje zavodov, ki so takšne enote že odprli, DPM načrte Centra ocenjuje kot pozitivne.

Natisni: