Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM preveril uresničevanje priporočil v Centru starejših Pristan Vipava

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Stanka Radojičić, sta v ponedeljek, 22.1.2018, opravila kontrolni obisk Centra starejših Pristan Vipava.

Ob tokratnem obisku socialno varstvenega zavoda sta preverila predvsem upoštevanje priporočil, podanih ob obisku leta 2014, ob razgovoru z vodstvom zavoda, zaposlenimi in stanovalci pa sta skušala ugotoviti tudi stanje in novosti na obeh varovanih oddelkih za starostnike z diagnozo demence.

Ugotovila sta lahko, da je zavod posamezna priporočila, podana leta 2014 že uresničil. Med samim obiskom pa sta sogovornikom podala oziroma ponovila nekaj priporočil za spremembe in izboljšave, ki bi omogočile še boljše razmere za bivanje stanovalcev.

Ugotovitve obiska z oceno spoštovanja priporočil, podanih ob prejšnjem obisku, bodo vsebovane tudi v poročilu, ki posredovano zavodu.

Natisni: