Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Nevzdržne razmere v varovanem oddelku Doma na Krasu

Svetovalca Varuha človekovih pravic RS (Varuh) mag. Jure Markič in Ana Polutnik sta 14. 12. 2017 obiskala posebni socialnovarstveni zavod Dom na Krasu v Dutovljah (prej Socialno-varstveni zavod Dutovlje). Z obiskom se je Varuh odzval na številna opozorila, s katerimi zavod različne naslovnike seznanja s problematiko oziroma stisko, s katero se stanovalci zavoda in zaposleni soočajo zaradi prezasedenosti varovanega oddelka.

V zadnjem času je moral Dom na Krasu na podlagi sodnih odločb o sprejemu v varovani oddelek na podlagi Zakona o duševnem zdravju v varovani oddelek ponovno namestiti več stanovalcev, kot jih lahko sprejme. Zavod zato naslovnike, med katerimi so ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ministrstvo za zdravje, ministrstvo za pravosodje, Zdravstveni inšpektorat RS, Inšpektorat RS za delo, Socialna inšpekcija, Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Strokovni svet zavoda, Svet zavoda in Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, redno opozarja na posledice, ki jih prezasedenost pomeni za zdravje, varnost in življenje stanovalcev in zaposlenih, oziroma da za posledice ne more prevzemati odgovornosti.

Predstavnika Varuha sta si ob obisku ogledala varovani oddelek, se pogovorila z vodstvom zavoda, z zaposlenimi in s stanovalkami oziroma stanovalci.
Bivalni pogoji in pogoji za delo v varovanem oddelku zavoda so po mnenju Varuha neznosni. Na oddelku, katerega zmogljivost je 12 oseb, je trenutno nameščenih 18 stanovalk in stanovalcev. Kar štiri izmed šestih dvoposteljnih sob so v zavodu opremili z dodatno (tretjo) posteljo. Poleg tega so eno posteljo namestili tudi v sobo, ki je namenjena izvajanju posebnega varovalnega ukrepa.

Eno posteljo pa so bili primorani ta teden namestiti kar na hodnik varovanega oddelka, saj je prostora v sobah zmanjkalo. Ta postelja je deloma zastrta s paravanom, vendar so ob postelji vrata v dve drugi sobi. Stanovalec, ki uporablja to posteljo nam je povedal, da ga moti vonj iz najbližje sobe, motita pa ga tudi prepih in svetloba na hodniku. Nima nobene zasebnosti in ima premalo prostora za shranjevanje osebnih stvari.

Zaposleni v varovanem oddelku so opisali predvsem težave, ki jih imajo z zagotavljanjem varnosti, saj niso kos čedalje pogostejšemu agresivnemu oziroma nasilnemu obnašanju stanovalcev. Bojijo se za lastno varnost, predvsem pa za varnost stanovalcev. Povedali so, da vsakodnevno prihaja do psihičnega in fizičnega nasilja stanovalcev do zaposlenih in med samimi stanovalci, pa tudi do spolnega nasilja stanovalcev nad stanovalkami. Zaposlene je strah, da bi se zgodilo kaj tragičnega.

Vodstvo zavoda je svetovalcema Varuha povedalo, da se na vsak sklep o sprejemu novega stanovalca pritoži, vendar je pri tem neuspešno. Prav na dan obiska je prejelo štiri nove prošnje za podajo mnenja o sprejemu stanovalcev v varovani oddelek. Pojasnilo je tudi, da sta se na stalna in redna opozorila na prezasedenost varovanega oddelka do sedaj odzvala le Zdravstveni inšpektorat in Varuh.

Varuh ocenjuje razmere v varovanem oddelku Doma na Krasu za nevzdržne in poziva vse pristojne, predvsem Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da nemudoma ukrepajo.

Varuhu se zdi nesprejemljivo, da posebni socialnovarstveni zavodi, Skupnost socialnih zavodov Slovenije, sodišča, pa tudi Varuh, že več let opozarjajo na problematiko prezasedenosti varovanih oddelkov, vendar razmere ostajajo enake oziroma se celo slabšajo.

Ponovno poudarjamo, da so v varovanih oddelkih posebnih socialnovarstvenih zavodov nameščene osebe z duševno motnjo, ki so zaradi svojega položaja še posebej ranljiva skupina in da je država, ki je z Zakonom o duševnem zdravju predpisala nameščanje oseb z duševno motnjo brez njihove privolitve v varovane oddelke, dolžna zanje zagotoviti dovolj ustreznih (prostorskih in kadrovskih) zmogljivosti ter primerno obravnavo.

Pri tem ne gre spregledati, da je Varuh o navedeni problematiki v letošnjem letu izdal tudi posebno poročilo. Državni zbor Republike Slovenije je po njegovi obravnavi 24. 10. 2017 sprejel priporočilo, s katerim je Vladi Republike Slovenije priporočal, naj čim prej pripravi spremembe Zakona o socialnem varstvu in Zakona o duševnem zdravju, ki bodo zagotovile ustreznejšo neprostovoljno nastanjevanje in obravnavo oseb z duševnimi motnjami v socialnovarstvenih zavodih, do sprejetja oziroma nove uveljavitve nove ureditve tega področja pa naj zagotovi ustrezne prostorske zmogljivosti v socialnovarstvenih zavodih in dovolj osebja, ki bo lahko zagotavljalo ustrezne socialnovarstvene storitve.

Varuh zato poziva vse pristojne tudi k čimprejšnji realizaciji navedenih priporočil.

Natisni: