Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Na sestanku mreže državnih preventivnih mehanizmov Jugovzhodne Evrope v Beogradu o metodologiji dela DPM

Namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik sta se v torek in sredo,  12. in 13. 12. 2017, v Beogradu udeležila srečanja mreže državnih preventivnih mehanizmov (DPM) Jugovzhodne Evrope (SEE NPM Network). Ob prisotnosti predstavnikov SPT, CPT, APT in NPM Obs-a so govorili o metodologiji dela navzočih DPM, članov mreže, v vlogi opazovalca pa sta bila tudi predstavnika DPM iz Velike Britanije in Armenije.

Glavni cilj mreže je vzpostavljanje intenzivnega medsebojnega sodelovanja in izmenjave izkušenj, ustvarjanje sinergije med člani mreže, nudenje medsebojne pomoči in ustvarjanje pogojev za učinkovito izvajanje mandata DPM. Zato je bilo to srečanje znova odlična priložnost za izmenjavo izkušenj glede metod po katerih izvajamo naloge in pooblastila DPM in za seznanitev s posameznimi primeri dobrih praks, ki jih bomo lahko v bodoče koristili pri našem delu in tako še učinkoviteje izvajali mandat DPM.

Po skoraj desetih letih izvajanja nalog DPM v Sloveniji ugotavljamo, da je prišel čas za nekatere spremembe. Naloge in pooblastila DPM smo pred desetimi leti pričeli izvajati predvsem na izkušnjah, ki smo jih pridobili v okviru dejavnosti varuha. Zaradi drugačne narave dela DPM, ki je preventiva, ne pa obravnava posamičnih pritožb, je bilo temu treba tudi prilagoditi organizacijo našega dela. Ena izmed teh prilagoditev je tudi samostojna enota DPM, ki skrbi za izvajanje rednih obiskov krajev odvzema prostosti v naši državi.

Tudi vsebina naših obiskov, ki potekajo na osnovi pisne metodologije (objavljena v poročilu DPM za leto 2014) se spreminja. Za razliko od splošnih obiskov, ki so namenjeni spoznavanju ustanov, v zadnjem času ugotavljamo pomen tako tematskih obiskov, to je obiskov v okviru katerih posebno pozornost namenjamo le določeni temi ali temam. Primer: ob zadnjem obisku enega izmed zaporov smo preverjali kako obsojenci preživljalo čas zapora, kakšne koristne aktivnosti imajo na voljo, možnosti za delo, vključitev v programe in sploh aktivnosti, ki imajo za namen olajšanje njihove vrnitve v družbo po prestani kazni zapora. Sicer pa smo letos že pripravili posebno poročilo o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostovoljnem nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov, pripravljamo pa tudi poročilo o razmerah za hendikepirane zaprte osebe.

Člani mreže so ob koncu srečanja, na katerem so se dogovorili o svojem bodočem delu, izbrali tudi novega predsedujočega mreže, ki je DPM Črne Gore, pravno skupino bo v naslednjem letu vodil DPM Avstrije in zdravstveno DPM Srbije.

Natisni: