Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM obiskal Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca

Varuh človekovih pravic je v vlogi Državnega preventivnega mehanizma ob sodelovanju predstavnika nevladne organizacije Pravo za vse v četrtek, 10. 9. 2015, obiskal Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca.

Po pridobitvi osnovnih podatkov o zavodu, predvsem pa o novostih in spremembah od obiska, ki smo ga opravili leta 2010, so si člani DPM-ja pogledali oddelke A, B in predvsem tudi oddelek C (negovalni oddelek). Ob tem so pozornost posvetili uporabi posebnih varovalnih ukrepov (telesno oviranje) in razmeram za bivanje na teh oddelkih. O razmerah na oddelkih in o zadovoljstvu z bivanjem in osebjem so se brez prisotnosti osebja pogovorili z več stanovalci. O obisku in ugotovitvah Državnega preventivnega mehanizma bo pripravljeno poročilo, katerega sestavni del bodo tudi priporočila za izboljšanje razmer v zavodu.

Natisni: