Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Na obisku v Sloveniji delegacija črnogorskega ombudsmana

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je na tridnevni obisk in delovne pogovore (3-6. 8. 2015) sprejel delegacijo Varuha človekovih pravic Črne Gore (Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore - Ombudsman), ki jo vodi varuh Šućko Baković. V delegaciji so tudi njegova namestnica Zdenka Perović, svetovalca Marica Nišavić in Dragan Radović ter Boris Ristović iz programske pisarne Sveta Evrope v Podgorici.


4. 8. 2015 je črnogorskega varuha v prostorih Varuha sprejela varuhinja Vlasta Nussdorfer. Pogovorov so se udeležili tudi njeni namestniki Ivan Šelih, Jernej Rovšek in Tone Dolčič ter generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas. Osrednjo pozornost so namenili delovanju Državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim in nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (DPM). Goste so zanimale izkušnje dela slovenskega DPM, pristojnosti, organiziranost ter načini dela ter druge aktualne teme, povezane s sodelovanjem varuha z nevladnimi organizacijami, zagovorništvom otrok ter Unicefovimi varnimi točkami, odpisom dolgov socialno najranljivejšim skupinam, položajem oškodovancev v kazenskih postopkih, varstvom osebnih podatkov, dostopom do informacij javnega značaja ter druga vprašanja.


Varuh človekovih pravic RS je že v preteklosti namenil veliko pomoči črnogorskemu varuhu pri vzpostavitvi institucije varuha ter delovanju njihovega Državnega preventivnega mehanizma. Pravna ureditev ter praksa delovanja slovenskega DPM sta vzor za mnoge države jugovzhodne Evrope, ki ta mehanizem preventivnega delovanja šele vzpostavljajo v obliki neodvisnega organa, ki obiskuje osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, in kraje, kjer so ali bi lahko bile te osebe nastanjene. DPM je namreč namenjen krepitvi varstva teh oseb pred mučenjem in drugim okrutnim, nečloveškim ali ponižujočim ravnanjem ali kaznovanjem. 


V okviru programa so članice in člani črnogorske delegacije, skupaj s sodelavkami in sodelavci slovenskega DPM obiskali tudi prevzgojni dom Radeče, Dom starejših Vrhnika, Psihiatrično bolnišnico Begunje in Policijsko postajo Piran.     
 

Natisni: