Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Generalni sekretariat

  • Andreja Novak, dipl. upravna organizatorka, specialistka managementa, svetovalka generalne sekretarke Varuha
  • Polona Bobič, dipl. upravna organizatorka, finančnica VII/2-II
  • Danijela Žvab, magistrica upravnih ved, finančnica VII/2-II
  • Tanja Kadunc, diplomirana organizatorka-menedžerka, poslovna sekretarka VII/2
  • Branka Pintar, diplomirana ekonomistka, strokovna sodelavka VII/2-II 
  • Borut Goli, dipl. varstvoslovec, sistemski administrator VII/1
  • Bojan Brank, poslovni sekretar, vodja pisarne VI


Glavna pisarna:

  • Mojca Šraj, diplomantka upravnih ved, vodja glavne pisarne
  • Renata Kotar, upravna tehnica, administratorka V
  • Verica Jurjavčič, ekonomska tehnica, administratorka V

e-pošta: info(at)varuh-rs.si