Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh se je namestnici Cotman zahvalil za njen doprinos k varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je svoji namestnici Marjeti Cotman, ki z 31. decembrom 2021 odhaja v pokoj (sklep o njeni razrešitvi je Državni zbor RS sprejel 18. 11. 2021), v imenu celotnega kolektiva sodelavk in sodelavcev zahvalil za njeno pomembno delo v instituciji Varuha človekovih pravic. »Vaša skrb za človekove pravice in temeljne svoboščine prebivalcev v odnosu do različnih organov je neprecenljiva. K izzivom, ki jih je na našem področju dela obilo, ste pristopali tenkočutno, skrbno in z velikim posluhom za sočloveka, zato v instituciji Varuha človekovih pravic puščate pomemben pečat,« je ob slovesu dejal varuh Svetina.

Skladno z določili Zakona o Varuhu človekovih pravic bo na to funkcijo predlagal novega namestnika ali namestnico, katerega imenovanje opravi Državni zbor za dobo šestih let. Vabilo za zbiranje kandidatov je že javno objavljeno.

Zakon o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 71/1993, 15/1994-popr. 56/2002-ZJU, 109/2012) v 15. členu določa, da ima varuh človekovih pravic najmanj dva in največ štiri namestnike. Na njegov predlog jih imenuje Državni zbor Republike Slovenije, ki o predlogu varuha za imenovanje namestnika odloči v 45-ih dneh od predložitve predloga. Skladno s 16. členom ZVarCP mandatna doba namestnikov traja šest let, po njenem preteku, pa so lahko ponovno imenovani. 

Natisni: