Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh uspel z ustavno pritožbo glede neprostovoljnega zadržanja osebe na zdravljenju v psihiatrični bolnišnici

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije uspel z ustavno pritožbo zoper sklepe prvostopenjskega (Okrajno sodišče v Ljubljani), drugostopenjskega (Višje sodišče v Ljubljani) in najvišjega sodišča v državi  (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). Šlo je za zadevo glede neprostovoljnega zadržanja osebe na zdravljenju v psihiatrični bolnišnici. Navedeno ustavno pritožbo je Varuh vložil pri Ustavnem sodišču poleti leta 2015, tam pa se je nato zadeva vodila pod številko Up-563/15. Več...

Natisni: