Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh človekovih pravic podpira ustanovitev Hiše za otroke


Namestnik varuhinje človekovih pravic Tone Dolčič je na zaključnem dogodku skupnega projekta Evropske komisije in Sveta Evrope v torek, 9. 10. 2018, v Ljubljani podprl projekt ustanovitve Hiše za otroke (Barnahus). S tem se delno uresničuje tudi priporočilo Varuha človekovih pravic RS iz poročila za leto 2017 (LP 2017, priporočilo št. 75, stran 386), ki ga bo prihodnji mesec obravnaval tudi Državni zbor RS.  

Namestnik je tudi opozoril, da bo z vzpostavitvijo osnovnih pogojev za delo Hiše za otroke opravljen šele del zahtevanih aktivnosti. Preučiti bo treba zlasti zakonodajo, ki ureja posamezne postopke in nedvoumno opredeliti, kako bo mogoče v različnih postopkih uporabiti v Hiši za otroke pridobljene dokaze, da bo preprečena sekundarna viktimizacija žrtve, kakor tudi nepotrebno večkratno izpostavljanje otrok različnim udeležencem postopka.

Svetovalka Varuha Jasna Vunduk je aktivno sodelovala v projektni skupini, ki je pripravila osnovne dokumente za vzpostavitev Hiše za otroke, Varuh pa bo v okviru svojih nalog spremljal tudi uresničevanje zavez, ki so jih s podpisom sprejeli ob tej priložnosti sprejeli predstavniki državnih organov.

 

Sorodne informacije:

Hiša za otroke predstavljena javnosti

Natisni: