Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

S predsednikom Odvetniške zbornice Slovenije o ugotovitvah Varuha o delu odvetnikov

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Ivan Šelih, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka za odnose z javnostmi Nataša Kuzmič so v sredo, 20. 6. 2018, na obisk v prostorih Varuha sprejeli predsednika Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) mag. Romana Završka in glavno tajnico Tanjo Sedušek.

Pregledali so glavne poudarke, ki jih je Varuh človekovih pravic RS nanizal v letnem poročilu za leto 2017. Namestnik varuhinje Šelih je sodelovanje z zbornico ocenil kot dobro, prav tako kooperativnost odvetnikov v posamičnih primerih, ki jih obravnava Varuh. Sicer pa Varuh priporoča, da se OZS še naprej učinkovito odziva na nepravilnosti v lastnih vrstah z učinkovitim delom svojih disciplinskih organov ter zagotovi hitro in objektivno odločanje o vloženih prijavah zoper odvetnike.

Izpostavil je tudi prizadevanja Varuha na področju duševnega zdravja in priporočil , da naj so tudi odvetniki pri zastopanju pacientov, ki jim je omejeno gibanje, pozorni na morebitne znake neustreznega ravnanja z njimi, kot so posebni varovalni ukrepi in podobno. Seznanil je gosta, da bo tema letošnjih Dnevov duševnega zdravja nadzorovana obravnava in obravnava v skupnost. Varuhinja je med drugim opozorila tudi na problematiko neustreznega zasliševanja mladoletnih prič in spomnila na projekt Varne hiše, ki naj bi omogočala otrokom prijazne postopke.

Predsednik OZS je poudaril, da si v zbornici prizadevajo za »higieno« v lastnih vrstah, zlasti tudi  da bi pogoj za ustrezno kvalificiranost odvetnikov, posebej specializiranih, bil  normativno urejen, predvsem pa, da bi bilo pravno urejeno tudi podeljevanje licenc, na kar tudi Varuh že leta opozarja. Varuhinja je izrazila pričakovanje, da bi dolgoletna prizadevanja za zaščito žrtev kaznivih dejanj vendarle obrodila sadove.

Govorili so tudi o problematiki brezplačne pravne pomoči (BPP). Varuhinja je pohvalila pripravljenost članov zbornice, ki so iz enega dneva možnost pro bono dostopnosti BPP razširili na teden dni. Sogovorniki so še ocenili, da je smiselno tovrstne akcije spodbujati tudi z ustreznimi ukrepi države. Zato v tej zvezi opozarjamo na priporočilo Varuha iz poročila za leto 2017 Ministrstvu za pravosodje in Ministrstvu za finance, da se uredi problematika davčne ureditve brezplačne pravne pomoči, ki jo zagotavljajo odvetniki, celostno in hkratno tako z dohodninskega vidika kakor tudi z vidika davka na dodano vrednost.
 
Namestnik Šelih je opozoril še na priporočilo Evropskega odbora proti mučenju in drugemu nečloveškemu in ponižujočemu ravnanju (CPT), ki ga je posebej v letnem poročilu poudaril tudi Varuh  in sicer, naj se vsi zagovorniki po uradni dolžnosti po ustrezni poti spomnijo, kako pomembna je njihova vloga pri preprečevanju grdega ravnanja policije ali ustrahovanja ter po potrebi pri poročanju o takem ravnanju.
 

 

Natisni: