Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Hiša za otroke predstavljena javnosti

Minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič je danes, 7. 6. 2018, z varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer na novinarski konferenci v prostorih ministrstva predstavil vsebino in cilje projekta Hiša za otroke po vzoru islandskega modela Barnahus.

Zloženka o projektu (PDF)

Ministrstvo za pravosodje je maja 2017 predlagalo Vladi RS izvedbo projekta Hiša za otroke, ki ga je nato junija istega leta tudi v celoti podprla. Bistvo projekta po islandskem modelu Barnahus je zagotovitev celostne obravnave otrok, žrtev kaznivih dejanj, na enem mestu. Skladno z Zakonom o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo  (t. i. Lanzarotska konvencija) je namreč Ministrstvo za pravosodje pristojno, da skrbi za izvajanje konvencije, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, ministrstvom, pristojnim za družino in socialne zadeve, ministrstvom, pristojnim za zdravje, in ministrstvom, pristojnim za izobraževanje. Svet Evrope je Barnahus – islandski model celostne obravnave otrok, žrtev kaznivih dejanj, označil kot najučinkovitejše izvajanje Lanzarotske konvencije v praksi.

Danes v okviru Ministrstva za pravosodje deluje medresorska delovna skupina. Poleg predstavnikov ministrstev v njej sodelujejo tudi predstavniki Varuha človekovih pravic RS, sodišča, tožilstva, policije, kliničnih psihologov, nevladnih organizacij in šolstva.

Minister Goran Klemenčič: »Ne spominjam se, da bi kdajkoli imeli medresorsko delovno skupino, ki bi delovala tako povezano in  zavzeto. Tudi zato verjamem, da bomo že prihodnje leto v Sloveniji imeli Hišo za otroke in da bo to bistveno olajšalo položaj otrok, ki so žrtve v teh tragičnih zgodbah ter pospešilo sodne postopke.

Državna sekretarka Tina Brecelj, vodja medresorske delovne skupine: »Slovenska izvedba Projekta Barnahus ni kopija skandinavskega, pač pa iščemo rešitve, prilagojene slovenskemu sistemu oziroma zakonodaji. Dve zaslišanji smo že izvedli na tak način v okviru prijaznih sob v centrih za socialno delo, pridobljene izkušnje pa bomo s pridom uporabili pri razvijanju prve slovenske Hiše za otroke.

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic: »Še kot tožilka sem si vrsto let prizadevala, da bi vzpostavili sistem, ki bi olajšal položaj otrok, žrtev kaznivih dejanj, da bi vse potrebne postopke opravili na enem mestu, prijaznem do otroka, da ne bil znova izpostavljen podoživljanju travm, ki jih je doživel. Kot varuhinja ugotavljam, da se stvari sicer premikajo, da pa je še vedno preveč pomanjkljivosti, zato iskreno pozdravljam projekt Barnahus, s katerim se postavljamo ob bok najbolj razvitim državam."

Pri izvajanju projekta je bil medresorski delovni skupini z nasveti in svojimi bogatimi izkušnjami na področju zaščite otrok, žrtev spolnih zlorab, v veliko pomoč Bragi Gudbrandsson, ki je prvi v evropskem prostoru na Islandiji ustanovil Barnahus po vzoru National Child Advocacy Centra iz Alabame. Gudbrandsson je bil dolga leta tudi predsedujoči odboru Sveta Evrope za Lanzarotsko konvencijo, s katero si prizadevamo preprečevati spolne zlorabe in izkoriščanje otrok.

Ministrstvo za pravosodje je leta 2017 pridobilo sredstva za Tehnično pomoč državam članicam, ki jo nudi Evropska komisija v okviru Službe za strukturne reforme EU, za izdelavo Študije in implementacijskega načrta Hiše za otroke v Sloveniji. Služba za strukturne reforme EU je za izvedbo projekta pooblastila Svet Evrope in njegove strokovnjake, ki že izvajajo podobne projekte po državah v Evropi in širše. Pri tem s svojim znanjem sodelujejo tudi švedski, norveški, islandski in nizozemski strokovnjaki, ki v svojih državah na ta način že vrsto let uspešno pomagajo otrokom v stiski.

Za pridobitev dodatnih finančnih sredstev, potrebnih za zagon izvajanja storitev v Hiši za otroke, si Ministrstvo za pravosodje prizadeva vključiti projekt v okvir Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP za obdobje 2014–2021.

Natisni: