Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Kako biti zagovornik otroku s posebnimi potrebami?

Varuh človekovih pravic je v Bohinjski Bistrici pripravil redni letni dvodnevni posvet, ki je bil letos zaradi razmer s koronavirusom namenjen samo zagovornikom otrok in regijskim koordinatorjem, ne pa tudi supervizorjem in članom Strokovnega sveta. Na posvetu so priznane strokovnjakinje in strokovnjak občinstvo seznanile z načini komunikacije z otroki s posebnimi potrebami.Ti so temelj za zaupen odnos, ki omogoča izražanje potreb in želja, ki so lahko potem upoštevane v različnih postopkih.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina, je uvodoma povedal, da postaja zagovorništvo tri leta po njegovi formalni ureditvi in predstavitvenih dogodkih raznim ciljnim skupinam prepoznano. "Pri Varuhu smo v letu 2020 do 8. septembra zagovornika postavili že 62 otrokom, medtem ko jih v celem lanskem letu zagovornika dobilo 65. Upam pa seveda, da to ni že odraz nove realnosti, v kateri prednjačijo negotovost, poglabljanje stisk otrok in družin ter psihosocialne in gospodarske posledice epidemije," je poudaril.

Kot specialni pedagog je v nadaljevanju poudaril pomen prilagojenega vzpostavljanja stika z otroki, ki so doživeli travmatične izkušnje, še posebej z otroki s posebnimi potrebami. »Zagovorniki se srečujejo z otroki, ki so največkrat nemi udeleženci dogajanja ob razpadu družinske skupnosti ali drugih zanje stresnih izkušnenj. Če želijo izraziti svoje stiske ali mnenja v postopkih, pogosto ne naletijo na posluh odraslih, čeprav jim ta pravica pripada po Konvenciji o otrokovih pravicah. Zagovorništvo otrok jim pomaga okrepiti glas, pomaga, da se jih v postopkih sliši,« je še dejal varuh človekovih pravi Peter Svetina.

Posvet je strokovno odprla dolgoletna koordinatorica zagovornikov specialna pedagoginja Maša Gril, katere stalnica v življenju so pravi otroci s posebnimi potrebami. Udeleženke in udeleženci so se seznanili z značilnostmi otrok z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo, tistih z motnjami avtističnega spektra in otrok s čustveno vedenjskimi težavami, se poučili o vplivu stresnih dogodkov nanje in se seznanili s posebnostmi vodenja pogovora z njimi. Razreševali so konkretne dileme na praktičnih primerih zagovorništva ter prisluhnili priznanima strokovnjakinjama dr. Jani Kodrič in dr. Branki Jurišič.

Zagovornica Majda, ki se je udeležila dvodnevnega posveta, je povedala, da je dobila ogromno informacij, s pomočjo katerih bo lahko še bolje gradila temelje za odnos z otroki, ki se znajdejo v postopkih in potrebujejo zagovornika. »Če znaš prepoznati specifiko posameznega otroka, njegove potrebe in razvozlaš načine, kako mu pristopiti, je osnova za zaupanje postavljena,« je poudarila.

Natisni: