Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ivanu Bizjaku v slovo

Črnobela fotografija. Na njej portret pokojnega nekdanjega varuha človekovih pravic Ivana Bizjaka.

Z žalostjo smo sprejeli vest, da se v 68. letu poslovil prvi varuh človekovih pravic v samostojni Republiki Sloveniji, cenjeni sodelavec, kolega in velik človek, Ivan Bizjak.

Na položaj varuha človekovih pravic je bil izvoljen leta 1994 in ga je opravljal do konca svojega šestletnega mandata, septembra 2000. Ob postavljanju temeljev institucije Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, katere začetnik je bil, je s takrat le peščico sodelavcev sledil trem vidikom delovanja, ki še danes razlikujejo institucijo Varuha od državnega aparata, ki ga nadzoruje. Za zbornik ob 20. obletnici delovanja Varuha, leta 2014, je poslanstvo institucije opisal z naslednjimi besedami: “Prvič, tu smo, da rešujemo probleme ljudi. Problem ni motnja v našem delu, problemi so naše delo. Drugič, za vsakogar, ki se obrne na nas, je treba storiti, kar največ moremo. Tretjič, biti moramo boljši od tistih, ki jih kritiziramo.

S svojim pristopom je pokojni Ivan Bizjak pri delu institucije uveljavil celovit človeški pristop – ne le strogo pravnega, ali zgolj analitičnega, še najmanj pa matematičnega, pa čeprav je bil po osnovni izobrazbi diplomirani matematik. Prizadeval si je predvsem za pridobitev zaupanja ljudi, krepitev prepoznavnosti in ugleda institucije, kar, kot je razmišljal sam “pomeni hojo po samotni poti. Vzpostaviti institucijo in hkrati pokazati njeno učinkovitost – to je resen izziv. Ob formalnem začetku delovanja Varuha smo imeli na mizi že več kot tristo pobud. Ljudi pa komaj kaj,” je zapisal.

A čeprav so bili morda začetni koraki polni izzivov, je Ivanu Bizjaku, tudi s pomočjo njegovih naslednikov, uspelo vzpostaviti zaupanja vredno institucijo. S svojim angažmajem na mednarodnem področju – tako v okviru tedanjega Evropskega združenja ombudsmanov (1995-2000) in Mednarodnega inštituta ombudsmanov (1996–2000), kjer je bil član vodstev – pa je krepil tudi njen mednarodni ugled. »Med ombudsmani je sodelovanje močno uveljavljeno, saj je ombudsman v svoji državi precej osamljena institucija. Pri tem sodelovanju pa kolegi resno jemljejo tiste, ki lahko izpričajo, da so pri svojem delu čvrsti in dosledni, upoštevajo temeljna načela koncepta ombudsmana in seveda nikakor niso le figov list oblasti. Stiki na mednarodni ravni so mi na začetku omogočali prenos dobrih praks utečenih institucij, ki je bil zelo koristen tudi pozneje v obdobju tesnejšega sodelovanja in vodstvenih vlog v mednarodnih združenjih. Tudi ta vidik je bil zato v korist ljudem, ki smo jim služili,” se je spominjal ob 20. obletnici delovanja institucije, ki jo je vodil med letoma 1994 in 2000.

Ivan Bizjak si je neutrudno prizadeval za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin slehernika. Njegova zapuščina je neprecenljiva, s svojim angažmajem in neutrudnim delom sodelavk in sodelavcev Varuha je namreč poskrbel za popravo na tisoče krivic. Kot strokovnjak za problematiko človekovih pravic je bil tudi po izteku mandata varuha spoštovan predavatelj in pisec številnih strokovnih člankov o tej problematiki.

Sodelavke in sodelavci Varuha človekovih pravic Republike Slovenije ga bomo ohranili v spominu kot izjemnega človeka. Naš globok poklon.

Družini, sorodnikom in prijateljem, izrekamo iskreno sožalje.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina s sodelavkami in sodelavci

Vir citatov: Zbornik ob 20. obletnici delovanja Varuha, 2014

Natisni: