Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh podpira rešitve za odpravo težav pri sporazumevanju s tujejezičnimi pacienti v zaporih

V imenu poljskega državljana, ki je na prestajanju kazni v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, je Varuhu pisala njegova partnerka. Izpostavila je težave, s katerimi se njen partner srečuje pri zdravstveni oskrbi, med katerimi je bila največja težava v razumevanju navodil zdravstvenega osebja ki jih kot Poljak ni povsem razumel. Izvajalec zdravstvene oskrbe oseb, ki so na prestajanju kazni zapora je predlagal, da bi bilo nujno, da je v primerih, ko obsojenec ne govori slovensko, pri zdravstveni obravnavi prisoten tolmač in da bi bilo treba na nacionalni ravni vzpostaviti mrežo profesionalnih tolmačev, usposobljenih na področju tolmačenja in medicinske terminologije, ki bi se je lahko posluževali zdravstveni zavodi. Varuh je prdlog podprl in z njim seznanil Ministrstvo za zdravje. To je na načelni ravni predlog podprlo, vendar je zatrdilo, da zaradi prihajajočih volitev predloga v tako kratkem času ne more uresničiti. Varuh je pojasnilo sprejel, obenem pa tudi novemu vodstvu ministrstva predlaga, da se pripravi podlage za vzpostavitev nacionalne mreže profesionalnih tolmačev, usposobljenih na področju tolmačenja in medicinske terminologije.

* * *

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je prejel pobudo poljske državljanke, ki je pisala v imenu svojega partnerja, prav tako poljskega državljana, ki je na prestajanju kazni zapora v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni (ZPKZ Dob). Pobudnik je bolnik z virusom HIV in ima še druge zdravstvene težave. Njegova partnerica se je na Varuha obrnila, ker naj že dva tedna ne bi prejemal zdravil, kljub temu, da je v zvezi s tem poslal že tri zahteve. Na zdravstveni zavod, ki pokriva zdravstveno oskrbo oseb, ki so na prestajanju kazni zapora, in Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) je Varuh naslovil vprašanja, kako poteka oskrba z zdravili pri omenjenem. Izkazalo se je, da mu terapija ni bila ukinjena, ampak so zamenjali zdravila, saj teh, ki jih je prejemal do sedaj, ni bilo več mogoče dobiti. Omenjeni ni sprejel razlage o zamenjavi zdravila, zato je z jemanjem zdravil prenehal. S tem smo seznanili njegovo partnerico.

Ta je pojasnila, da njen partner en mesec ni dobil nobenih zdravil, potem so mu jih zamenjali, ampak mu nihče ni razložil, zakaj je prišlo do menjave. To je izvedel šele, ko je začel pisati različnim institucijam in so ga šele po več prošnjah odpeljali k zdravniku. Prav tako naj ga nihče ne bi seznanil s pravili v zaporu, ker naj samo psiholog govoril poljsko, drugi pa naj se ne bi niti trudili dobiti prevajalca.

Varuh je z očitki pobudnice seznanil izvajalca zdravstvene oskrbe in URSIKS. Njuna pojasnila so bila argumentirana. Izvajalec zdravstvene storitve je posebej izpostavil, da bi bilo nujno, da je v primerih, ko obsojenec ne govori slovensko, pri zdravstveni obravnavi prisoten tolmač. Ocenil je tudi, da bi bilo treba na nacionalni ravni vzpostaviti mrežo profesionalnih tolmačev, usposobljenih na področju tolmačenja in medicinske terminologije, ki bi se je lahko posluževali zdravstveni zavodi. Varuh je predlog podprl in z njim seznanil Ministrstvo za zdravje. To je prav tako predlog podprlo na načelni ravni, vendar je hkrati poudarilo, da bi bilo treba k pripravi projekta pristopiti celostno in ga pretehtati z organizacijskega vidika, oceniti finančne učinke in zagotoviti ustrezno informacijsko podporo. Ker pa se približujejo državnozborske volitve, celovitih rešitev na tem področju ne more pripraviti, je še pojasnilo.

Varuh je pobudo ocenil kot utemeljeno in je sprejel tudi pojasnila ministrstva. Obenem pa tudi novi sestavi ministrstva predlaga, da se v prihodnje pripravijo podlage za vzpostavitev mreže profesionalnih tolmačev, usposobljenih na področju tolmačenja in medicinske terminologije, ki bi se je lahko posluževali zdravstveni zavodi. 9.4-5/2022

Natisni: