Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Težave obsojenca pri pridobitvi dovoljenih osebnih predmetov

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) se je pritožil obsojenec na prestajanju kazni zapora v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Koper. Navedel je, da je bil po prestani kazni zapora v ZPKZ Dob pri Mirni neposredno premeščen na prestajanje nove kazni zapora v ZPKZ Koper, kjer pa mu ni bilo omogočeno uporabljati strižnika za striženje las in USB ključkov, čeprav je navedene predmete imel že v uporabi v ZPKZ Dob pri Mirni.

Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (UIKS) je na našo poizvedbo sporočila, da je v okviru svojih pristojnosti že reševala pritožbo pobudnika zaradi zavrnitve posedovanja in uporabe strižnika za striženje las. V pritožbenem postopku je bilo ugotovljeno, da je bilo pobudniku v ZPKZ Dob pri Mirni oziroma Oddelku Nova Gorica že dovoljeno posedovati in uporabljati isti strižnik za striženje las. Zato je  UIKS zavzela stališče, da se mu njegova uporaba  mora omogočiti tudi v ZPKZ Koper.. Tudi glede dveh USB ključkov je UIKS pojasnila, da sta bila ta, ko jih je pregledal pooblaščeni serviser, pobudniku izročena v uporabo. Hkrati je sporočila, da je zaradi poenotenja prakse glede postopanja in ravnanja pri posedovanju, uporabi, dovoljenju in pregledovanju osebnih predmetov obsojencev izdala natančnejše navodilo vsem zavodom za prestajanje kazni zapora.

Pobudo smo ocenili kot utemeljeno, saj je bila pobudniku uporaba želenih predmetov omogočena tudi na podlagi našega posredovanja. Hkrati pa je UIKS s pripravo enotnih navodil za vse zavode zmanjšala možnosti za podobne zaplete. Čeprav gre za navidezno manj pomembne predmete, pa je njihovo posedovanje in uporaba za osebe na prestajanju kazni zapora zelo pomembna, tudi s stališča ohranjanja osebnega dostojanstva. 2.2-3/2011

Natisni: