Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh: »Nujno in prav je, da v korist otrok odrasli trpijo nesorazmerno večji del bremena za premagovanje težav!«

Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob svetovnem dnevu otroka, ki ga vsako leto obeležujemo 20. novembra, na dan, ko je bila leta 1989 sprejeta Konvencija o otrokovih pravicah, opozarja, da sta zaščita zdravja in varnosti prebivalcev, posebej tudi otrok, zelo pomembni. Pandemija je prinesla številne izzive, eden pomembnejših pa je tudi poseganja v človekove pravice in temeljne svoboščine. Bolj kot kadarkoli je treba tehtati, katera pravica ima prednost pred drugo. »Na institucijo, ki jo vodim, so prav v tednu pred praznikom pravic otrok prispela številna vprašanja o samotestiranju v šolah in drugih predpisanih ukrepih, ki služijo zajezitvi virusa in zaščiti zdravja prebivalcev. Ocenjujem, da gre pri samotestiranju in nošnji mask v šolah za bistveno milejši poseg v pravice otrok, kot je bilo zaprtje šol,« pravi varuh.

Odločevalci in politiki pa morajo v teh časih še posebej paziti, ko sprejemajo ukrepe, ki zadevajo otroke. V njihove pravice se ne sme posegati bolj kot je res nujno, ukrepi pa morajo zasledovati otrokovo največjo korist, skladno s testom legitimnosti in sorazmernosti. »Na odločevalce apeliram, da uveljavijo pravilo - ne samo glede ukrepov za preprečevanje širjenja covid-19, pač pa tudi v drugih situacijah - da se pri vsaki sprejeti odločitvi posebej izvede oceno vpliva na pravice otrok (CRIA – Child Rights Impact Assesment).

V veliko večji meri je potrebno upoštevati tudi določila Konvencije o pravicah otrok in otroke vključevati v procese sprejemanja odločitev, ki se jih dotikajo, ter jim omogočiti, da v teh postopkih izrazijo tudi svoje poglede,« opozarja varuha. Pri vseh ukrepih, seveda tudi v času pandemije, pa se je treba zavedati, da so potrebe otrok lahko bistveno drugačne kot potrebe odraslih. Razvoj vsakega posameznika poteka skozi različne razvojne faze, ki jih ni mogoče izpuščati ali preskakovati in tudi ne nadomeščati s kasnejšimi intervencijami. Zato je nujno in prav, da v korist otrok odrasli trpijo nesorazmerno večji del bremena za premagovanje težav, še poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: