Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Kandidatke in kandidati za nove zagovornike na prvem izobraževanju spoznavajo temelje zagovorništva

Varuh človekovih pravic, ki je po Zakonu o varuhu pristojen za delovanje mreže zagovornikov v Sloveniji, je v Šenčurju pri Kranju pripravil dvodnevno izobraževanje kandidatk in kandidatov za nove zagovornike otrok. Varuh človekovih pravic je avgusta 2021 objavil javni poziv, na katerega se je odzvalo 40 oseb, ki so želele opravljati to častno delo. »Pogoje izpolnjuje 20 kandidatk oziroma kandidatov. Selekcija je žal nujna, saj iščemo predvsem nove zagovornike z območij, kjer je zagovornikov premalo,« je v svojem nagovoru udeleženkam in udeležencem poudaril namestnik varuha dr. Jože Ruparčič. 

Predstavil jim je pomen takšnega izobraževanja, ki je zgolj prva stopnička v smeri visoke usposobljenosti, potrebni za izvajanje vloge zagovornika. »Poleg rednih mesečnih intervizij in supervizij vsako leto organiziramo dvodnevni strokovni posvet, ki je za vse udeležence brezplačen, povabimo predavatelje s tistih področij, ki jih predlagajo zagovorniki sami. Zavedamo se namreč, da pri svojem delu z otroki sami najbolje prepoznajo, na katerem področju potrebujejo dodatna znanja,« je dejal Ruparčič. V letu 2020 so zagovorniki otrok kljub epidemiji izvedli rekordnih 771 srečanj z otroki. »Dejstvo, da niti eno srečanje ni bilo odloženo zaradi strahu pred morebitno okužbo, kaže na izredno predanost zagovornikov, ki to nalogo opravljajo prostovoljno,« je dejal namestnik.

Izbrane kandidatke in kandidati se tokrat v Šenčurju udeležujejo prvega uvodnega vikend izobraževanja, naslednji teden sledijo pogovori z izbirno komisijo, oktobra in novembra pa se bo za izbrane kandidate izobraževanje nadaljevalo. Seznanili se bodo z zgodovino zagovorništva, obstoječimi pravnimi podlagami in dokumenti, ki opredeljujejo delovanje zagovornikov. Koncept zagovorništva je udeleženkam in udeležencem jim je predstavila mag. Martina Jenkole, začetnica zagovorništva in dolgoletna koordinatorica zagovornikov. Udeleženci izobraževanja se bodo seznanili tudi z organizacijo in načinom dela zagovornikov, pravicami in dolžnostmi, ki jih prinaša ta vloga, ter dobili odgovore na svoja vprašanja in dileme.

Namestnik varuha dr. Ruparčič je spomnil še na besede varuha človekovih pravic Petra Svetine, da lahko »s priznanjem otroka kot nosilca pravic in ne le kot predmeta zaščite ter s celovito obravnavo pravic v vseh življenjskih okoliščinah, pripomoremo k izboljšanju njegovega položaja« in poudaril doktrino o »pozitivnih« dolžnostih države, ki temelji na premisi, da imajo vsi državni organi pozitivno dolžnost varovati otrokove pravice in koristi. »Zagovorništvo otrokom omogoča, da je njihov glas slišan. Prav z zagovorništvom država zagotavlja otrokom možnost, da podajo svoje mnenje v različnih postopkih, v katerih se odloča o njihovi največji koristi,« je še spomnil namestnik varuha Jože Ruparčič.

Natisni: