Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Na skupni seji DZ o onesnaženosti srednje Soške doline zaradi sosežiga odpadkov v cementarni Salonit Anhovo

Sekretarka Sveta varuha za človekove pravice dr. Kornelija Marzel se je v četrtek, 20. februarja, v državnem zboru udeležila skupne seje Odbora za zdravstvo in Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor.  Na seji je tekla razprava o onesnaženosti srednje Soške doline zaradi sosežiga odpadkov v cementarni Salonit Anhovo. Poleg članic in članov obeh odborov so svoja stališča predstavili še predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje, javnozdravstvene stroke, nevladnih organizacij, gospodarstva, cementarne Salonit Anhovo in drugi.

Dr. Marzelova je izpostavila, da je Varuhu problematika Anhovega in Soške doline poznana, saj so jo v preteklosti večkrat obravnavali in pristojne opozarjali na potrebne rešitve. Čeprav je uporaba azbesta prepovedana, se stanje okolja ne izboljšuje.

Varuh poudarja, da je treba zaščiti vso okoliško prebivalstvo, sprejeti načrt učinkovitega izvajanja dolgoročnih ukrepov, pri tem pa skrbno spremljati stanje in preprečevati onesnaževanje. Dodatno onesnaževanje že tako obremenjenega okolja je nedopustno. Nujno je poglobljeno sodelovanje na resorni ravni, torej obeh ministrstev, pristojnih za okolje in zdravje, v to pa je nujno vključiti tudi lokalno skupnost in gospodarstvo.

Opozorila je še na vlogo države glede sprejema in izvajanja ustrezne prostorske in okoljske politike ter vzpostavitve mehanizmov za preprečevanje onesnaževanja, kar bo predstavljalo trdno podlago za učinkovit inšpekcijski nadzor. Pomembno je zagotoviti visoko stopnjo skrbnosti in previdnosti pri sprejemanju vseh odločitev, ki vplivajo na okolje.

Ob vsem tem institucija Varuha človekovih pravic še meni, da je stalna naloga pristojnih organov oblasti (predvsem vlade, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za zdravje), da nadaljujejo sprejemanje in izvajanje vseh ukrepov za izboljšanje kakovosti življenjskega okolja in zdravja prizadetih na vseh čezmerno onesnaženih in degradiranih območjih, kar vključuje tudi izvajanje javnozdravstvenih ukrepov. Ministrstvo za okolje in prostor pa naj čim prej prouči obstoječi sistem obratovalnega monitoringa ter po evalvaciji pripravi spremembe, ki bodo zagotavljale neodvisno izvajanje monitoringa, neodvisen nadzor ter tudi financiranje monitoringa.

Razmere na področju okolja so neustrezne, ni izboljšav, država se ne meni za predloge in priporočila Varuha in ravna, kot da pravice do zdravega življenjskega okolja, zdravja in dostojanstva ne bi bile zapisane v Ustavi Republike Slovenije, je zaključila dr. Marzelova.

Natisni: