Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh z Mladinskim svetom Slovenije o bivanjski problematiki

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes sprejel predstavnici Mladinskega sveta Slovenije, predsednico Anjo Fortuna in vodjo zagovorništva Jasmino Opec Vöröš. Pogovarjali so se o izzivih na področju stanovanjske oz. bivanjske politike tako v mestih kot na podeželju, ki kljub zagotovilom vlade, opozorilom mladinskih organizacij in Varuha človekovih pravic v letnih poročilih še vedno ostaja neurejeno.

Mladi danes vedno težje dostopajo do primernih bivanjskih prostorov, njihov stanovanjski položaj pa je v veliki meri odvisen od pomoči staršev oz. skrbnikov. Kot izhaja iz ustave, mora država ustvarjati možnosti, da si lahko državljani pridobijo primerno stanovanje, kar pa je za mnoge mlade velik problem. Varuh Peter Svetina glede tega meni, da je k reševanju problematike treba stopiti skupaj in odpreti dialog z vsemi vključenimi deležniki, predvsem pa poiskati hitre in učinkovite rešitve, ki terjajo sodelovanje vseh resorjev. Kot je dejal, bo Varuh človekovih pravic tudi glede tega področja še naprej proaktiven.   

Kot sta varuha seznanili predstavnici Mladinskega sveta Slovenije, od vlade med drugim zahtevajo več proračunskih sredstev za reševanje bivanjske problematike, večje zadolževanje stanovanjskih skladov za naložbe, povečanje fonda javnih stanovanj, gradnjo javnih študentskih domov ter regulacijo in omejevanje oddajanja stanovanj prek spletnih platform.

Ob tem je Svetina poudaril, da je treba rešitve iskati tudi v medgeneracijskem sodelovanju, saj bivanjska problematika bistveno vpliva na življenja vseh generacij. Osamosvajanje mladih je oteženo, kar vpliva na številna druga področja njihovega življenja in življenj njihovih svojcev.

Natisni: